เกี่ยวกับหน่วย   การพัฒนาหน่วย   บทความ - สาระวิชาการ   แผนผังเวปไซด   ติดต่อเรา
 

- [๕ มี.ค.๖๑] ประกาศเรื่อง ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง โครงการ จัดซื้อข้อมูลภาพถ่ายดาวเทียมเพื่อการวางแผน ขว.ทหาร ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑
- [๑๑ ส.ค. ๖๐] ประกาศเรื่อง เช่าเครื่องถ่ายเอกสารต่อเนื่อง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑
[๑๑ ส.ค.๖๐] ประกาศเรื่อง จ้างเหมาบริการรับข่าวต่างประเทศด้วยระบบข้อมูลข่าวสารทางเปิด (OSINT) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑
- [๑๐ ส.ค.๖๐] ประกาศเรื่อง จ้างเหมาบริการเช่าสัญญาณเครือข่ายระบบการติดต่อสื่อสารเข้ารหัสชั้นความลับ สน.ผชท.ทหาร ไทย/ต่างประเทศ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑
- [๘ ส.ค.๖๐] ประกาศเรื่อง จ้างเหมาบริการรับข่าวสาร/ข่าวผ่านระบบเว็บไซต์ NEWS Center ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑
- [๒ ส.ค.๖๐] ประกาศเรื่อง การจัดซื้อบัตรผ่านยานพาหนะ และบัตรผ่านบุคคลในพื้นที่ บก.ทท. พร้อมอุปกรณ์
- [๒๖ พ.ค.๖๐] ประกาศเรื่อง ปรับปรุงห้องน้ำนายทหารสัญญาบัตรและนายทหารประทวน กรมข่าวทหาร ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑
- [๒๖ พ.ค.๖๐] แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจจ้าง จนท.ผู้นำชี้สถานที่และผู้ควบคุมงานสำหรับการจ้างปรับปรุงห้องนอนเวร ฝขว.ศบท.
- [๒๖ พ.ค.๖๐] ประกาศ งานเปิดเผยราคากลาง จ้างปรับปรุงห้องนอนเวร ฝขว.ศบท. ชั้น ๓ อาคาร บก.ทท. แจ้งวัฒนะ
- [๒๖ พ.ค.๖๐] ประกาศ งานเปิดเผยราคากลาง จ้างปรับปรุงห้องน้ำนายทหารสัญญาบัตรและนายทหารประทวน ขว.ทหาร ชั้น ๓ อาคาร ๑ บก.ทท. แจ้งวัฒนะ

 
  กระดานสนทนา
  แผนผังเวปไซด์
  คำถามที่พบบ่อย
   
  
  หนังสือพิมพ์ฉบับไทย
  หนังสือพิมพ์ฉบับต่างประเทศ
  ความรู้เกี่ยวกับการรักษา
  ความปลอดภัย

 

 
eXTReMe Tracker
 
                Search by Google
 


 
ขว.ทหาร เป็นเจ้าภาพ ร่วมกับ ขว.ทหาร กกล.สหรัฐฯ ภาคพื้นแปซิฟิก ( J2 USPACOM ) จัดการประชุมเรื่องงานด้านการข่าว
สนับสนุนการบรรเทาภัยพิบัติ ( APICC HA/DR TTX 2018 ) ระหว่าง ๙ - ๑๑ เม.ย.๖๑ ณ ห้องประชุม ยก.ทหาร ชั้น B1 อาคาร บก.ทท.
โดยมี พล.ท. ณตฐพล บุญงาม จก.ขว.ทหาร และ พล.จ. Colin Karotam รอง จก.ขว.ทหาร กกล.สหรัฐฯ ภาคพื้นแปซิฟิก เป็นประธานร่วม


 
 
 
.....................................................................................
.....................................................................................
.....................................................................................
.....................................................................................
.....................................................................................
.....................................................................................
.....................................................................................
.....................................................................................
.....................................................................................
.....................................................................................
.....................................................................................
.....................................................................................
.....................................................................................
.....................................................................................
 
   
 
จก.ขว.ทหาร พบปะกำลังพล ประจำเดือน ก.พ.๖๐
 

๒๘ ก.พ.๖๐ พล.ท. ธิวา เพ็ญเขตกรณ์ จก.ขว.ทหาร
พบปะกำลังพล ขว.ทหาร ให้นโยบาย
แก่ข้าราชการ ณ สโมสรกองบัญชาการกองทัพไทย

::คลิกดูรูป::     
  
                          

.............................................................................................................................................
 
จก.ขว.ทหาร พบปะกำลังพล เนื่องในวันขึ้นปีใหม่ ๒๕๖๐
 

๒๙ ธ.ค..๕๙ พล.ท. ธิวา เพ็ญเขตกรณ์ จก.ขว.ทหาร
พบปะกำลังพล ขว.ทหาร ให้นโยบาย พร้อมมอบของขวัญ
ปีใหม่ แก่ข้าราชการ ณ ห้องประชุม ๓ ขว.ทหาร อาคาร ๓

::คลิกดูรูป::     
  
                          

.............................................................................................................................................