เข้าสู่หน้าแรกกรมข่าวทหาร || คนไทยรวมใจสร้างชาติ (Stronger Together)