หน้าแรก
เกี่ยวกับหน่วย
สมุดเยี่ยม
แผนผังเวปไซด์
ติดต่อเรา
                    
...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
  ประวัติหน่วย - ภารกิจ - วิสัยทัศน์
  ผู้บังคับบัญชาและทำเนียบ
  จัดซื้อ / จัดจ้าง
  กระดานสนทนา
  แผนผังเวปไซด์
  คำถามที่พบบ่อย
  Gallery
   
  สภาความมั่นคงแห่งชาติ
  สำนักข่าวกรองแห่งชาติ
  กระทรวงมหาดไทย
  กระทรวงการต่างประเทศ
  กระทรวงพาณิชย์์
  กระทรวงการคลัง
  ธนาคารแห่งประเทศไทย
  สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
  กรมข่าวทหารบก
  กรมข่าวทหารเรือ
  กรมข่าวทหารอากาศ
  ศูนย์รักษาความปลอดภัยแห่งชาติ
  สำนักงาน ปปส.
  
  หนังสือพิมพ์ฉบับไทย
  หนังสือพิมพ์ฉบับต่างประเทศ
  ความรู้เกี่ยวกับการรักษา
  ความปลอดภัย
  ความรู้พื้นฐานด้านการ รปภ.
  มาตรา 190 แห่งราชอาณาจักรไทย
   
   
  eXTReMe Tracker
 
 
      การฝึกนักบินรบในภูมิภาคเอเซีย
 
    
             

           กองทัพอากาศหลายๆประเทศในเอเซีย ได้มีความต้องการในการจัดหาเครื่องบินรบในยุคที่ ๔ และ ๕ เข้าประจำในทศวรรษหน้าแต่สิ่งที่ต้องทำควบคู่กันไปก็คงเป็นเรื่องการฝึกนักบินให้สามารถรองรับเครื่องบินรบสมัยใหม่ และเตรียมนักบินในการปฏิบัติภารกิจกับเครื่องบินรบยุคหน้าด้วย
            นักวางแผนทางทหารได้คำนึงถึงขีดความสามารถของเครื่องบินฝึกในตลาดการค้า เครื่องฝึกบินในเทคโนโลยีอื่นๆ อันได้แก่ระบบฝึกจำลอง ดังนั้นจะต้องเลือกวิธีที่จะลดค่าใช้จ่าย และดำรงขีดความสามารถในการปฏิบัติการบินด้วย การแบ่งการฝึกด้วยเครื่องฝึกบินจำลอง การฝึกบินจริง และระบบการสอนอื่นๆ ให้สมดุล เพื่อให้คุณลักษณะที่เหมาะสมกับเครื่องบินรบในยุคหน้า
          กองทัพอากาศฟิลิปปินส์
            กองทัพอากาศฟิลิปปินส์ เป็นกองทัพในภูมิภาคที่ไม่มีเครื่องบินรบสมัยใหม่เข้าประจำการ แต่ก็ใช้เครื่องฝึกบินแบบ   S-211 โดยในอนาคตอันใกล้นี้ได้พิจารณาจัดหาเครื่องบินฝึกแบบ SF-260F เป็นเครื่องบินใบพัดใช้ฝึกบินขั้นพื้นฐาน
         กองทัพอากาศพม่าและบังคลาเทศ
            กองทัพอากาศพม่าและบังคลาเทศ ได้จัดหาเครื่องบินรบ  MIG-29 จากรัสเซียในการปฏิบัติภารกิจ ขณะที่กองทัพอากาศเวียดนามมีเครื่องบินรบแบบ SU-27 แต่อย่างไรก็ตาม การฝึกบินยังไม่สามารถรักษาขีดความสามารถของนักบินได้เต็มประสิทธิภาพของเครื่องบิน การฝึกนักบินก่อนที่จะมาปฏิบัติการบินกับเครื่องบินรบหลักนั้น ทอ.เวียดนามและ ทอ.บังคลาเทศใช้เครื่องบินรบแบบ L-39 Albatros ขณะที่ ทอ. พม่า ใช้เครื่องบินรบแบบ K-8 ใช้ฝึกขั้นพื้นฐานและใช้เครื่องบินแบบ  FT-7 ฝึกขั้นสูง
          กองทัพอากาศศรีลังกา
            กองทัพอากาศศรีลังกามีเครื่องบินรบแบบ F-7 จากประเทศจีน และ  KFIR จากอิสราเอล MIG-27 จากรัสเซียเข้าประจำการและเครื่องบินรบแบบ  K-8 ใช้ฝึกขั้นพื้นฐาน แต่การฝึกนักบินในขั้นสูงต้องฝึกบินในต่างประเทศ และใช้ บ.แบบ MIG-23 UB Trainer ในการฝึกขั้นสูงบางส่วน
          กองทัพอากาศอินโนีเซียและมาเลเซีย
            กองทัพอากาศอินโนีเซียและมาเลเซีย ทั้งสองประเทศใช้เครื่องบินสมัยใหม่จากชาติตะวันตกและรัสเซีย ทอ.อินโดนีเซียมีเครื่องบินรบแบบ F-16 และ Su -27/30
            ส่วน ทอ.มาเลเซียมีเครื่องบอนรบแบบ F/A-18 Homet , MIG-29 และ Su-30 ทั้ง ทอ.อินโดนีเซียและ ทอ.มาเลเซีย ใช้เครื่องบินฝึกแบบ PC-9 กว่า ๔๐ เครื่อง ในการฝึกขั้นพื้นฐาน ทอ.มาเลเซียใช้เครื่องบินแบบ MB-339CM จำนวน ๑๖ เครื่อง ในการฝึกขั้นสูง และใช้ บ.แบบ Hawk ในการฝึกนักบินรบ ในส่วน ทอ.อินโดนีเซียใช้ บ.แบบ Hawk ในการฝึกนักบินรบ และใช้ บ. AS-202 Bravo กับ บ. SF-260WS ฝึกขั้นพื้นฐาน
          กองทัพอากาศไต้หวัน
            มีเครื่องบินรบชั้นแนวหน้าจำนวนมากกว่า ๓๐๐ เครื่อง มี ๔ แบบด้วยกันได้แก่ บ.FCK-1 Ching-kuo , บ.Mirage 2000-5D , F-16 และ F-5 ส่วนเครื่องบินฝึกมีมากกว่า ๒๐๐ เครื่อง ใช้ บ. AT-3 ฝึกบินขั้นพื้นฐาน บ.F-CK-1 สองที่นั่งใช้ฝึกบินชั้นสูง
         กองทัพอากาศเกาหลีใต้และญี่ปุ่น
           กองทัพอากาศเกาหลีใต้และญี่ปุ่น วางแผนจัดหาเครื่องบินรบในยุคที่ ๔ ในส่วนของ ทอ.ญี่ปุ่นมีความต้องการเครื่องบินรบยุคที่ ๕ ภายใน ๕ ปีข้างหน้า ทั้งสองชาติมีเครื่องบินฝึกที่ทันสมัยจำนวนมากเพื่อให้นักบินมีขีดความสามารถในการรองรับเครื่องบินรบที่ทันสมัย ส่วน ทอ.ญี่ปุ่น ได้ผลิต บ.ฝึก Fuji T-7 Turboprop เป็นเครื่องบินฝึกหลักในการฝึกนักบิน ทั้ง บ. Kawasaki , T-4 และ บ. ความเร็วเหนือเสียง Mitsubishi F-2B ใช้ฝึกขั้นสูง
          กองทัพอากาศเกาหลีใต้ใช้เครื่องบินฝึกแบบ  KAI KT-1 Turboprop ซึ่งผลิตในประเทศสำหรับการฝึกบินขั้นมูลฐานกว่า ๑๐๐ เครื่อง เป้าหมายการฝึกบินเพื่อเปลี่ยนแปลงไปสู่การครองอากาศ และการโจมตีที่แม่นยำ โดยขั้นแรกได้จัดหาเครื่องบินความเร็วเหนือเสียงแบบ T/TA-50 จำนวน ๗๕ เครื่องในการฝึกขั้นสูง Lead-In fighter ซึ่งบ.ดังกล่าวผลิตโดย KAI ดำเนินการพัฒนาร่วมกับ Lockheed Martin
        กองทัพอากาศสิงคโปร์
         กองทัพอากาศสิงคโปร์มีความต้องการเครื่องบินฝึกความเร็วเหนือเสียงเพื่อทดแทน บ.แบบ TA-4 และ F-5 ในการฝึก Lead-In fighter ปัจจุบันมีผู้ผลิต บ. เสนอตัวได้แก่ KAI T-50 และ Aermacchi M-346 นอกจากนี้ ทอ.สิงคโปร์ยังทำการฝึกบินกับ บ. PC-21 จำนวน ๑๙ เครื่อง ในประเทศออสเตรเลียโดยบริษัท Lockheed Martin Simulation and Support
        กองทัพอากาศปากีสถาน
       กองทัพอากาศปากีสถานอยู่ในสถานะที่ประเทศตะวันตกเข้ามาต่อสู้กับกลุ่มก่อการร้ายตามแนวบริเวณชายแดน แต่เครื่องมือทางทหารส่วนใหญ่ผลิตในประเทศจีน เป็นที่ปรากฎแน่ชัดว่า ทอ.ปากีสถาน มีความต้องการในการจัดหาเครื่องบินแบบ Chengdu JF-17 เป็นเครื่องบินรบขนาดเบาจำนวนกว่า ๑๐๐ เครื่อง และมีโครงการจัดหาเครื่องบินรบยุคที่ ๔ แบบ J-10 ซึ่งยังไม่ได้ตัดสินใจในเรื่องจำนวนเครื่องบินที่จะเข้าประจำการ ส่วนการฝึกนักบินรบยังคงใช้เครื่องบินแบบ FT-5 และ  FT-6 จากประเทศาจีน และ Mirage III ซึ่งล้าสมัยมาก ทอ. ปากีสถานมีโครงการในการจัดหาเครื่องบินฝึกขั้นสูงมาทดแทนทั้งหมด เพื่อยกระดับมาตรฐานของนักบินรบในการรองรับเครื่องบินรบที่จะเข้าประจำการใหม่
ส่วนความต้องการอย่างเร่งด่วนในการฝึกนักบินรบขั้นสูงได้พิจารณา F-16B แต่ก็ยังไม่ได้ตัดสินใจ
        ในภูมิภาคเอเซีย ๒ ประเทศมหาอำนาจอย่างอินเดียและจีน โดยทั้งสองประเทศมีการพัฒนากองทัพอากาศเป็นไปอย่างรวดเร็วและมีโครงการจัดหาเครื่องบินรบในยุคที่ ๕ เข้าประจำการภายในทศวรรษหน้า แต่อย่างไรก็ตามทั้งสองประเทศยังคงมีปัญหาเรื่องการฝึกบินเป็นอย่างมาก กองทัพอากาศจีนมีโครงการใช้เครื่องบินขับไล่อเนกประสงค์แบบ  J-10 เพื่อรองรับการเข้าประจำการมากขึ้น แต่การฝึกนักบินมีความล่าช้าทั้งจำนวนเครื่องฝึกบินและเทคโนโลยี
       ทอ.จีน มีเครื่องบินฝึกแบบ Shenyang JJ-6 และ GAIC JJ-7เข้าประจำการจำนวนมาก นอกจากนั้นมีเครื่องบินไอพ่นที่ผลิตใหม่ล่าสุดแบบ Hongdu JL-8 ใช้ฝึกบินขั้นพื้นฐาน ตลอดจนมีความต้องการเร่งด่วนสำหรับการฝึกด้วยระบบ Glass Cockpit เพื่อรองรับเครื่องบินรบในยุคที่ ๕ ที่จะเข้าประจำการโดยใช้การฝึกบินจำลองขั้นสูงและคอมพิวเตอร์ช่วยในการฝึกนักบิน การฝึก   Lead-In fighter มีโครงการในการจัดหาเครื่องบินฝึก ๒ แบบในการทดแทนเครื่องบินฝึกแบบ YAK-130 จากรัสเซีย และ MIG-21UB ซึ่งเครื่องบินทั้ง ๒ แบบเป็นเครื่องบินความเร็วเหนือเสียงและมีระบบ Glass Cockpit ได้แก่ Hongdu JL-15 และ Guizhou JL-9 สำหรับการใช้เครื่องฝึกบินจำลองในการฝึก เป็นการชี้ให้เห็นว่าการลงทุนจำนวนมากในการฝึกนักบินรบโดยใช้เครื่องฝึกบินจำลองชั้นสุง
      กองทัพอากาศอินเดียก็มีปัญหาในเรื่องการมีเครื่องบินรบทั้งจากประเทศตะวันตกได้แก่ Mirage 2000 , Jaguars และชาติตะวันออกรวมทั้งรัสเซีย ได้แก่ SU-30 , Mig-21 , 23 , 27 และ 29 ในปัจจุบันเครื่องบินที่ใช้ฝึกนักบินผลิตโดยบริษัท Hindustan Aeronautics Ltsd.(HAL) เป็นบริษัทผลิตเครื่องบินภายในประเทศ ประกอบด้วยเครื่องบินลูกสูบแบบ HPT-32 ใช้ฝึกบินขั้นพื้นฐาน และ HU-16 Kiran II เป็นเครื่องบินไอพ่น