อากาศยานไร้นักบินขึ้นลงทางดิ่งขนาดเล็ก Microdrones

 

          บริษัท Microdrones ประเทศเยอรมนี ก่อตั้งเมื่อ ต.ค.๔๘ เป็นบริษัทที่มีความเชี่ยวชาญในการพัฒนาและผลิต Microdrones ที่มีเทคโนโลยีที่ก้าวหน้ามากที่สุดบริษัทหนึ่งในปัจจุบัน สำหรับใช้ในภารกิจลาดตระเวนทางอากาศ ที่ต้องการความปลอดภัย รวมถึงงานที่ต้องการความละเอียดสูง

          Microdrones เป็นอากาศยานไร้นักบินขึ้นลงทางดิ่งขนาดเล็ก (VTOL MAVs : Vertical Take Off and Landing Micro Aerial Vehicle) แบบปีกหมุน ๔ ใบพัด ที่มีน้ำหนักไม่เกิน ๒๕ กก. สามารถติดตั้งกล้องถ่ายภาพดิจิตอลความละเอียด ๑๔ เมกะพิกเซล  กล้องวิดีโอในเวลากลางวัน  กล้องที่ใช้แสงน้อย (เวลากลางคืน)  หรือกล้องตรวจจับความร้อน เป็นต้น นอกจากนี้ ใบพัดทั้ง ๔ ใช้มอเตอร์ที่ช่วยให้เกิดเสียงน้อยที่สุดในขณะบิน

          ควบคุมการบินด้วยอุปกรณ์บังคับวิทยุ หรือบินอัตโนมัติด้วยระบบที่มีชื่อว่า GPS Waypoint Navigation System รวมทั้งระบบ Attitude Altitude and Heading Reference System (AAHRS) เป็นระบบที่ช่วยนักบินลดระยะเวลาในการทำความคุ้นเคยกับการควบคุมอากาศยาน ซึ่งโดยปกตินักบินที่หัดบินใหม่จะต้องใช้เวลาฝึกอย่างน้อย ๑ ชม.

          Microdrones สามารถนำมาประยุกต์ใช้งานในด้านต่างๆ ได้ ดังนี้ งานถ่ายภาพและบันทึกวิดีโอทางอากาศ  งานรักษาความปลอดภัย  งานลาดตระเวนทางอากาศ  งานด้านวิทยาศาสตร์  งานด้านการจัดทำแผนที่ และงานค้นหาและช่วยชีวิต เป็นต้น

          ภาคพื้นดินจะมีอุปกรณ์ที่เป็นสถานีสำหรับ รับ-ส่ง สัญญาณและข้อมูลต่างๆ จากตัวอากาศยาน อุปกรณ์มีลักษณะเป็นกล่องที่ทนทานสามารถเคลื่อนย้ายได้ง่าย ภายในประกอบด้วย ตัวรับสัญญาณ  Notebook  และแบตเตอรี่ที่สามารถปฏิบัติงานได้นาน ๑๐ ชม. สามารถใช้ไฟจากแบตเตอรี่รถยนต์ได้ มีแว่นที่ใช้ทดแทนการมองเห็นการบินของนักบิน ทำให้สามารถควบคุมการบินได้เมื่ออากาศยานบินพ้นระยะสายตา (เป็นอุปกรณ์เสริม)

 

คำอธิบาย: Basestation.png  คำอธิบาย: md4-200-with-cinemizer.png

(ซ้าย) อุปกรณ์ รับ-ส่ง สัญญาณและข้อมูลต่างๆ จากตัวอากาศยาน และทำหน้าที่เป็นสถานีภาคพื้นดิน

และ (ขวา) แว่นที่ใช้ทดแทนการมองเห็นการบินของนักบิน

 

 

 

ผลิตผลิตภัณฑ์ของบริษัท Microdrones

๑.   อากาศยานไร้นักบินขึ้นลงทางดิ่งขนาดเล็ก รุ่น md4-200 และ รุ่น md4-1000

คำอธิบาย: drones.jpg

     รุ่น md4-200 เป็นรุ่นที่มีขนาดเล็กที่สุดในสายการผลิต และ รุ่น md4-1000 เป็นรุ่นขนาดกลางสามารถพับแกนของใบพัดได้ ทำให้สามารถเคลื่อนย้ายได้สะดวก

 

คำอธิบาย: microdrones-icon-collection-md4-1000.jpg

ภาพลักษณะการพับแกนของใบพัดของ รุ่น md4-1000 เพื่อสะดวกในการเคลื่อนย้าย

 

คุณสมบัติเฉพาะทางเทคนิค

รุ่น

md4-200

md4-1000

ขนาด (วัดจากมอเตอร์ใบพัดตัวหนึ่งถึงมอเตอร์ใบพัดอีกตัวหนึ่ง หน่วย มม.)

๕๔๐

๑,๐๓๐

อัตราไต่ (เมตร/วินาที)

๗.๕

ความเร็วเดินทาง (เมตร/วินาที)

๑๕

น้ำหนักอากาศยาน (กรัม)

๘๐๐

๒,๖๕๐

น้ำหนักบรรทุกแนะนำ (กรัม)

๒๐๐

๘๐๐

น้ำหนักบรรทุกสูงสุด (กรัม)

๓๐๐

๑,๒๐๐

 

 

 

รุ่น

md4-200

md4-1000

น้ำหนักวิ่งขึ้นสูงสุด (กรัม)

๑,๑๐๐

๕,๕๕๐

ระยะเวลาปฏิบัติการ (ขึ้นอยู่กับการบรรทุกและกระแสลม หน่วย นาที)

๓๐

๗๐

รัศมีปฏิบัติการ

๕๐๐ ม. (นักบินบังคับ)

๖ กม. (บินอัตโนมัติ)

๕๐๐ ม. (นักบินบังคับ)

๔๐ กม. (บินอัตโนมัติ)

ความสูงปฏิบัติการ (ม.)

๑,๐๐๐

๑,๐๐๐

ความคงทนต่อกระแสลม (กระแสลมสูงสุดที่รับได้โดยไม่ทำให้ภาพสั่นไหว หน่วย เมตร/นาที)

อุณหภูมิปฏิบัติการ (องศาเซลเซียส)

-๑๐ ถึง +๕๐

-๑๐ ถึง +๕๐

ความชื้นปฏิบัติการสูงสุด (ร้อยละ)

๙๐

๙๐

 

๓.   อากาศยานไร้นักบินขึ้นลงทางดิ่งขนาดเล็ก รุ่น md4-3000

     เป็นรุ่นใหม่ล่าสุด ที่มีประสิทธิภาพและขนาดใหญ่ที่สุดในสายการผลิต เปิดตัวอย่างเป็นทางการในงาน CeBIT เมื่อวันที่ ๕-๙ มี.ค.๕๖ ณ ศูนย์แสดงสินค้าเมืองฮันโนเวอร์ ประเทศเยอรมนี โครงสร้างของตัวอากาศยานผลิตจากวัสดุ Carbon Fiber แบบใหม่ ซึ่งจะช่วยเพิ่มความแข็งแรงแต่ยังคงมีน้ำหนักเบา มอเตอร์รุ่นใหม่ที่มีกำลังมากขึ้นกว่าเดิม md4-3000 สามารถทนต่อสภาพอากาศต่างๆ ได้ดี  

 

 

คำอธิบาย: microdrones-unveils-the-new-md4-3000.jpg

 

คุณสมบัติเฉพาะทางเทคนิคของรุ่น md4-3000

          น้ำหนักวิ่งขึ้นสูงสุด        ๑๕ กก.

          น้ำหนักบรรทุก            ๓ กก.

          ความเร็วเดินทาง           ๑๖ เมตร/วินาที

          ระยะเวลาปฏิบัติการ      ประมาณ ๔๕ นาที

          รัศมีปฏิบัติการ             ๕๐ กม.

          ความสูงปฏิบัติการ         ๔,๐๐๐ ม.

          อุณหภูมิปฏิบัติการ        -๑๐ ถึง +๕๐ องศาเซลเซียส

 

 

 

______________________________