:: ประกาศผลจัดซื้อจัดจ้าง ::
ปีงบประมาณ 62
ปีงบประมาณ 61
ปีงบประมาณ 60
ปีงบประมาณ 59
ปีงบประมาณ 58
ปีงบประมาณ 57
ปีงบประมาณ 56
ปีงบประมาณ 55
ปีงบประมาณ 54
ประจำปีงบประมาณ 2562

[-- เม.ย.62] ประกาศ บก.ทท. เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารถยนต์โดยสารปรับอากาศของเล็ก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
[25 มี.ค.62] ประกาศ บก.ทท. เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อของขวัญของที่ระลึก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
[22 มี.ค.62] ประกาศ บก.ทท. เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อของขวัญ สำหรับเดินทางไปราชการของ ผบ.ทสส. ณ ประเทศมาเลเซีย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
[20 มี.ค.62] ประกาศ บก.ทท. เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าจัดเช่าห้องประชุม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
[18 มี.ค.62] ประกาศ บก.ทท. เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารถยนต์โดยสารปรับอากาศขนาดเล็ก ๑๒ ที่นั่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
[11 มี.ค.62] ประกาศ บก.ทท. เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องพิมพ์บัตรผ่านบุคคล RFID โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
[6 มี.ค.62] ประกาศ บก.ทท. เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถ่ายภาพ ภาพเคลื่อนไหว การตัดต่อภาพและจัดทำอัลบั้ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
[5 มี.ค.62] ประกาศ บก.ทท. เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงานและวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
[27 ก.พ.62] ประกาศ บก.ทท. เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงานและวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
[27 ก.พ.62] ประกาศ บก.ทท. เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพิมพ์เอกสารสำหรับประชุม ผบ.ทสส.อาเซียน ครั้งที่ ๑๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
[26 ก.พ.62] ประกาศ บก.ทท. เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายประชาสัมพันธ์การจราจรและจัดทำบัตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
[22 ก.พ.62] ประกาศ บก.ทท. เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
[18 ก.พ.62] ประกาศ บก.ทท. เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อตุ๊กตาประดับโต๊ะประชุม ผบ.ทสส.อาเซียน ครั้งที่ ๑๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
[15 ก.พ.62] ประกาศ บก.ทท. เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อของขวัญของที่ระลึก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
[15 ก.พ.62] ประกาศ บก.ทท. เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างตกแต่งสถานที่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
[15 ก.พ.62] ประกาศ บก.ทท. เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงานและวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
[11 ก.พ.62] ประกาศ บก.ทท. เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
[06 ก.พ.62] ประกาศ บก.ทท. เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงานและวัสดุคอมพิวเตอร์ ในการฝึกอบรมล่าม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
[5 ก.พ.62] ประกาศ บก.ทท. เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อของขวัญ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
[31 ม.ค.62] ประกาศ บก.ทท. เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหนังสือพิมพ์รายวันและนิตยสารประจำเดือน ก.พ.๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
[16 ม.ค.61] ประกาศ บก.ทท. เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
[15 ม.ค.62] ประกาศ บก.ทท. เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
[11 ม.ค.62] ประกาศ บก.ทท. เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อของขวัญ เพื่อมอบให้แก่ บุตร – ธิดา ข้าราชการในกรมข่าวทหาร เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
[3 ม.ค.62] ประกาศ บก.ทท. เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารถยนต์โดยสารปรับอากาศขนาดเล็ก เพื่อใช้ในราชการ ณ จ.เชียงราย เชียงใหม่ วันที่ ๗ – ๑๑ ม.ค.๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
[21 ธ.ค.61] ประกาศ บก.ทท. เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงานและวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
[20 ธ.ค.61] ประกาศ บก.ทท. เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงานและวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
[12 ธ.ค.61] ประกาศ บก.ทท. เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารถยนต์โดยสารปรับอากาศขนาดเล็ก เพื่อใช้เดินทางไปราชการสายการข่าวยาเสพติด ณ จ.เชียงราย จ.เชียงใหม่ และ จ.พิษณุโลก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
[7 ธ.ค.61] ประกาศ บก.ทท. เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อของขวัญ ในการประชุมแลกเปลี่ยนข่าวกรอง ไทย – เวียดนาม ครั้งที่ ๙ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
[23 พ.ย.61] ประกาศ บก.ทท. เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงานและวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
[22 พ.ย.61] ประกาศ บก.ทท. เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อของขวัญ เพื่อใช้ในการเดินทางไปประชุมแลกเปลี่ยนข่าวกรองทางทหารอาเซียนระดับนักวิเคราะห์ ครั้งที่ ๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
[19 พ.ย.61] ประกาศ บก.ทท. เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารถยนต์โดยสารปรับอากาศขนาดเล็ก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
[15 พ.ย.61] ประกาศ บก.ทท. เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อตุ๊กตาประดับโต๊ะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
[9 พ.ย.61] ประกาศ บก.ทท. เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อของขวัญของที่ระลึก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (บีเค)
[9 พ.ย.61] ประกาศ บก.ทท. เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อของขวัญของที่ระลึก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (รอยัล)
[6 พ.ย.61] ประกาศ บก.ทท. เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงานและวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
[30 ต.ค.61] ประกาศ บก.ทท. เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหนังสือพิมพ์รายวันและนิตยสาร ประจำเดือน พ.ย.๖๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
[29 ต.ค.61] ประกาศ บก.ทท. เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
[29 ต.ค.61] ประกาศ บก.ทท. เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อของขวัญของที่ระลึก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
[22 ต.ค.61] ประกาศ บก.ทท. เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการเช่าวงจรสัญญาณระบบการติดต่อสื่อสารเข้ารหัสชั้นความลับ สน.ผชท.ไทย/ต่างประเทศ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
-  [8 ต.ค.61] ประกาศ บก.ทท. เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อของขวัญของที่ระลึก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
[8 ต.ค.61] ประกาศ บก.ทท. เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถ่ายภาพ ภาพเคลื่อนไหว การตัดต่อภาพ และจัดทำอัลบั้ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
[5 ต.ค.61] ประกาศ บก.ทท. เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างตกแต่งสถานที่ ในงานเลี้ยงอาหารค่ำ และงานต้อนรับพิธีตรวจแถว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
[28 ก.ย.61] ประกาศ บก.ทท. เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
[28 ก.ย.61] ประกาศ บก.ทท. เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เหมาบริการรับข่าวต่างประเทศด้วยระบบข้อมูลข่าวสารทางเปิด (Open Source Intelligence OSINT) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒
[25 ก.ย.61] ประกาศ บก.ทท. เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการรับข่าวสาร/ข่าวด่วนผ่านระบบเว็บไซต์ (News Center)โดยวิธีเฉพาะเจาะจง


|| กลับหน้าแรก ||