:: ประกาศผลจัดซื้อจัดจ้าง ::
ปีงบประมาณ 62
ปีงบประมาณ 61
ปีงบประมาณ 60
ปีงบประมาณ 59
ปีงบประมาณ 58
ปีงบประมาณ 57
ปีงบประมาณ 56
ปีงบประมาณ 55
ปีงบประมาณ 54
ประจำปีงบประมาณ 2562

[22 ต.ค.61] ประกาศ บก.ทท. เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการเช่าวงจรสัญญาณระบบการติดต่อสื่อสารเข้ารหัสชั้นความลับ สน.ผชท.ไทย/ต่างประเทศ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
[28 ก.ย.61] ประกาศ บก.ทท. เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
[28 ก.ย.61] ประกาศ บก.ทท. เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เหมาบริการรับข่าวต่างประเทศด้วยระบบข้อมูลข่าวสารทางเปิด (Open Source Intelligence OSINT) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒
[25 ก.ย.61] ประกาศ บก.ทท. เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการรับข่าวสาร/ข่าวด่วนผ่านระบบเว็บไซต์ (News Center)โดยวิธีเฉพาะเจาะจง


|| กลับหน้าแรก ||