:: ประกาศผลจัดซื้อจัดจ้าง ::
ปีงบประมาณ 60
ปีงบประมาณ 59
ปีงบประมาณ 58
ปีงบประมาณ 57
ปีงบประมาณ 56
ปีงบประมาณ 55
ปีงบประมาณ 54
ประจำปีงบประมาณ 2560

ประกาศผู้ชนะปรับปรุงห้องน้ำ
บันทึกผู้ชนะการเสนอราคาบัตรผ่านยานพานะ
รายงานผลการพิจารณาและขออนุมัติสั่งซื่อสั่งจ้าง บัตรผ่าน
บันทึกรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา เครื่องถ่าย
ประกาศผู้ชนะปรับปรุงห้องน้ำ
ประกาศผู้ชนะปรับปรุงห้องน้ำ
ประกาศผู้ชนะปรับปรุงห้องนอนเวร ฝขว.ศบท.
หนังสือแจ้งผู้ชนะ
หนังสืออนุมัติสั่งซื้อสั่งจ้าง


|| กลับหน้าแรก ||