:: แต่งตั้งคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง ::
 
แต่งตั้งคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง
ประจำปีงบประมาณ 2560
    - แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจการจ้าง เจ้าหน้าที่ผู้นำชี้สถานที่ และผู้ควบคุมงานสำหรับการจ้างปรับปรุงห้องนอนเวร ฝขว.ศบท. ชั้น 3     อาคาร บก.ทท. แจ้งวัฒนะ
    - แต่งตั้งคณะกรรมการเปิดซองสอบราคา และคณะกรรมการตรวจการจ้าง เจ้าหน้าที่ผู้นำชี้สถานที่ และผู้ควบคุมงานสำหรับการจ้างปรับปรุงห้องน้ำนายทหารสัญญาบัตร และนายทหารประทวน ขว.ทหาร


|| กลับหน้าแรก ||