คลังภาพ กรมข่าวทหาร กองบัญชาการทหารสูงสุด
Click to view the larger image


page:1

DSC000383.jpg

mancity

robbery weapons