การพัฒนาหน่วย
บทความ - สาระวิชาการ
แผนผังเวปไซด์
ติดต่อเรา
                    

- ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) จ้างเหมาบริการรับข่าวสาร/ข่าวผ่านระบบเว็บไซต์ NEWS Center

- ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) จ้างเหมาบริการรับข่าวต่างประเทศด้วยระบบข้อมูลข่าวสารทางเปิด OSINT

- ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร

- แบบฟอร์มวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรราคากลาง (ราคาอ้างอิง) การจัดหาภาพถ่ายดาวเทียมฯ

- ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงห้องประชุม ขว.ทหาร (๓) และเครื่องปรับอากาศ อาคาร ๓ ชัั้น ๓

...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
  กระดานสนทนา
  แผนผังเวปไซด์
  คำถามที่พบบ่อย
   
  
  หนังสือพิมพ์ฉบับไทย
  หนังสือพิมพ์ฉบับต่างประเทศ
  ความรู้เกี่ยวกับการรักษา
  ความปลอดภัย
  ความรู้พื้นฐานด้านการ รปภ.

 

 
eXTReMe Tracker
 
                Search by Google

   
 


จก.ขว.ทหาร และคณะ เข้าเยี่ยมคำนับ ผช.ผบ.ทสส.นช.

พล.ท.ธิวา เพ็ญเขตกรณ์ จก.ขว.ทหาร และคณะ
เข้าเยี่ยมคำนับ พล.จ. John Boswell ผช.ผบ.ทสส.นซ.
(ด้านวิเทศสัมพันธ์และความตกลงทางยุทธศาสตร์)
เพื่อหารือข้อราชการ และความร่วมมือทางทหาร
ณ กระทรวงกลาโหม กรุงเวลลิงตัน ประเทศนิวซีแลนด์

เมื่อ  ๑๔ ก.ย.๕๙  ::คลิกดูรูป::


 
 
 
.....................................................................................
.....................................................................................
.....................................................................................
.....................................................................................
.....................................................................................
.....................................................................................
.....................................................................................
.....................................................................................
.....................................................................................
.....................................................................................
.....................................................................................
.....................................................................................
.....................................................................................
 
   
 
พิธีประดับยศนายทหารชั้นประทวน
 

๒๘ ก.ย.๕๙ พล.ท. ธิวา เพ็ญเขตกรณ์ จก.ขว.ทหาร
ประดับยศให้นายทหารชั้นประทวน
จำนวน ๒ นาย

::คลิกดูรูป::     
  
                          

.............................................................................................................................................
 
กิจกรรม ๕ ส. ของ ขว.ทหาร
 

กิจกรรม ๕ ภายใน ขว.ทหาร
โดยมี พล.ท.ธิวา เพ็ญเขตกรณ์ จก.ขว.ทหาร
เป็นประธานเปิด และ พล.ต. อนุชา รักเรือง รอง จก.ขว.ทหาร และคณะ ร่วมตรวจกิจกรรม ๕ ส.

::คลิกดูรูป::     
  
                          

.............................................................................................................................................
 
จก.ขว.ทหาร พบปะข้าราชการ
 

๑๐ มิ.ย.๕๙ พล.ท. ธิวา เพ็ญเขตกรณ์ จก.ขว.ทหาร เป็นประธานในการประชุม
พบปะข้าราชการ ขว.ทหาร ณ สโมสร บก.ทท.

::คลิกดูรูป::     
  
                          

.............................................................................................................................................
 
ผอ.สนข.ขว.ทหาร พบปะข้าราชการ
 

๑๔ มี.ค.๕๙ พล.ต. ดำรงค์  ตัณฑะผลิน 
ผอ.สนข. ขว.ทหาร เป็นประธาน
ในการประชุม พบปะข้าราชการ
ขว.ทหาร  ณ สโมสร บก.ทท.

::คลิกดูรูป::     
  
                          

.............................................................................................................................................