title
เกี่ยวกับหน่วย ข่าวประชาสัมพันธ์ บทความ - สาระวิชาการ สมุดเยี่ยม ติดต่อเรา
marain
....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
  ประวัติหน่วย - ภารกิจ - วิสัยทัศน์
  ผู้บังคับบัญชาและทำเนียบ
  จัดซื้อ / จัดจ้าง
  กระดานสนทนา
  แผนผังเวปไซด์
  คำถามที่พบบ่อย
  Gallery
   
  สภาความมั่นคงแห่งชาติ
  สำนักข่าวกรองแห่งชาติ
  กระทรวงมหาดไทย
  กระทรวงการต่างประเทศ
  กระทรวงพาณิชย์์
  กระทรวงการคลัง
  ธนาคารแห่งประเทศไทย
  สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
  กรมข่าวทหารบก
  กรมข่าวทหารเรือ
  กรมข่าวทหารอากาศ
  ศูนย์รักษาความปลอดภัยแห่งชาติ
  สำนักงาน ปปส.
  
  หนังสือพิมพ์ฉบับไทย
  หนังสือพิมพ์ฉบับต่างประเทศ
  ความรู้เกี่ยวกับการรักษา
  ความปลอดภัย
  ความรู้พื้นฐานด้านการ รปภ.
  มาตรา 190 แห่งราชอาณาจักรไทย
   
   
  eXTReMe Tracker
   
   
   
   
 
......................................................................................
  นโยบายผู้บัญชาการทหารสูงสุด
ด้านการข่าว ป
ระจำปี ๕๓
......................................................................................
  ผู้บังคับบัญชากรมข่าวทหาร
......................................................................................
  กรมข่าวทหารสู่ปี ๒๐๒๐
.....................................................................................
  ทำเนียบผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารไทย
/ต่างประเทศ ประจำปี ๕๔
....................................................................................
    
    
 
 
 
 
rtarf
วีดิโอ วันกองทัพไทย
 
      เมื่อ ต.ค.๕๓ พล.ท.สุรพงษ์ สุวรรณอัตถ์ จก.ขว.ทหาร
บรรยายในการประชุม Putrajaya Forum 2010 จัดโดย กห.มาเลเซีย
 
 
...................................................................................................................................................
  1 เจ้ากรมข่าวทหาร รับเครื่องราชที่ประเทศมาเลเซีย
สมเด็จพระราชาธิบดี The Yang di – Pertuan Agong พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ชั้น Honorary Malaysian Armed Forces Order for Valour ( Second Degree ) Loyal Commander of Malaysian Armed Forcesให้แก่ พลโท สุรพงษ์ สุวรรณอัตถ์ เจ้ากรมข่าวทหาร เมื่อวันที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๓ ณ พระราชวัง Istana Negara ประเทศมาเลเซีย
...................................................................................................................................................
  04   เปิดการอบรมหลักสูตรภาษาอังกฤษ
       พลตรี สีนาท วงศาโรจน์ รอง จก.ขว.ทหาร เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมหลักสูตรภาษาอังกฤษแบบอเมริกัน / รุ่นที่ ๑ ระดับชั้นสัญญาบัตร ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๔ จัดโดย สถภ.บก.ทท. ณ สโมสร รร.รปภ.ศรภ.ฯ ถนนพระราม ๕ เขตดุสิต กทม. เมื่อวันที่ ๔ พ.ย.๕๔
...................................................................................................................................................
  03  ผชท.ทหาร ต่างประเทศ เยี่ยมชมหน่วย
        พลตรี อนุศักดิ์ เผ่านาค ผอ.สวส.ขว.ทหาร เป็นผู้แทน จก.ขว.ทหาร นำคณะ ผชท.ทหาร ต่างประเทศ / กรุงเทพฯ และครอบครัว เดินทางไปเยี่ยมชมหน่วยทหาร และทัศนศึกษา ในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ระหว่างวันที่ ๒ - ๕ พ.ย.๕๓
            อ่านข่าวทั้งหมด           
  
 
 
040154
 
 
 
new
 
ประดับเครื่องหมายยศ
 
 
....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
จัดทำโดยแผนกกรรมวิธีข้อมูล กองวิจัยและพัฒนาการข่าวกรอง สำนักข่าวกรอง
กรมข่าวทหาร  กองบัญชาการกองทัพไทย