การพัฒนาหน่วย
บทความ - สาระวิชาการ
แผนผังเวปไซด์
ติดต่อเรา
     
 
- ประกาศเรื่อง จ้างเหมาบริการรับข่าวต่างประเทศด้วยระบบข้อมูลข่าวสารทางเปิด (Open Source Intelligence : OSINT) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑
- ประกาศเรื่อง จ้างเหมาบริการเช่าสัญญาณเครือข่ายระบบการติดต่อสื่อสารเข้ารหัสชั้นความลับสน.ผชท.ทหาร ไทย/ต่างประเทศ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑
- ประกาศเรื่อง เช่าเครื่องถ่ายเอกสารต่อเนื่อง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑

- ประกาศเรื่อง การจัดซื้อบัตรผ่านยานพาหนะ และบัตรผ่านบุคคลในพื้นที่ บก.ทท. พร้อมอุปกรณ์
- ประกาศเรื่อง การปรับปรุงห้องน้ำนายทหารสัญญาบัตรและนายทหารประทวน

- แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจจ้าง จนท.ผู้นำชี้สถานที่และผู้ควบคุมงานสำหรับการจ้างปรับปรุงห้องนอนเวร ฝขว.ศบท.
- คู่มือการติดตั้งและการใช้ระบบงานสมุดหมายเลข โทรศัพท์ บก.ทท.

- วงเงินงบประมาณจัดสรรราคากลาง

...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
  กระดานสนทนา
  แผนผังเวปไซด์
  คำถามที่พบบ่อย
   
  
  หนังสือพิมพ์ฉบับไทย
  หนังสือพิมพ์ฉบับต่างประเทศ
  ความรู้เกี่ยวกับการรักษา
  ความปลอดภัย
  ความรู้พื้นฐานด้านการ รปภ.

 

 
eXTReMe Tracker
 
                Search by Google
 

   
 
จก.ขว.ทหาร และคณะ เข้าเยี่ยมคำนับ รอง ผบ.ทสส.กัมพูชา

พล.ท. ธิวา เพ็ญเขตกรณ์  จก.ขว.ทหาร และคณะ เข้าเยี่ยมคำนับ
พล.อ. เมาะ ซารุน  รอง ผบ.ทสส.กัมพูชา ในโอกาสเดินทาง
ไปเพื่อหารือข้อราชการ และกระชับความสัมพันธ์อันดี
ระหว่าง กองทัพไทย – กองทัพกัมพูชา
ณ กรุงพนมเปญ , กพช. เมื่อ ๒๐ ก.ค. ๖๐
::คลิกดูรูป::


 
 
 
.....................................................................................
.....................................................................................
.....................................................................................
.....................................................................................
.....................................................................................
.....................................................................................
.....................................................................................
.....................................................................................
.....................................................................................
.....................................................................................
.....................................................................................
.....................................................................................
.....................................................................................
.....................................................................................
 
   
 
จก.ขว.ทหาร พบปะกำลังพล ประจำเดือน ก.พ.๖๐
 

๒๘ ก.พ.๖๐ พล.ท. ธิวา เพ็ญเขตกรณ์ จก.ขว.ทหาร
พบปะกำลังพล ขว.ทหาร ให้นโยบาย
แก่ข้าราชการ ณ สโมสรกองบัญชาการกองทัพไทย

::คลิกดูรูป::     
  
                          

.............................................................................................................................................
 
จก.ขว.ทหาร พบปะกำลังพล เนื่องในวันขึ้นปีใหม่ ๒๕๖๐
 

๒๙ ธ.ค..๕๙ พล.ท. ธิวา เพ็ญเขตกรณ์ จก.ขว.ทหาร
พบปะกำลังพล ขว.ทหาร ให้นโยบาย พร้อมมอบของขวัญปีใหม่
แก่ข้าราชการ ณ ห้องประชุม ๓ ขว.ทหาร อาคาร ๓

::คลิกดูรูป::     
  
                          

.............................................................................................................................................