การประชุมเพื่อชี้แจงเตรียมความพร้อมการจัดประชุม ACDFIM 

 

ขว.ทหาร ได้เชิญ ผชท.ทหาร ต่างประเทศ (เขตภูมิภาคอาเซียน)/กรุงเทพฯ 
เข้าร่วมประชุมเพื่อชี้แจงการเตรียมความพร้อมการจัดประชุม ACDFIM 
และแผนการเยือนประเทศในภูมิภาคอาเซียนอย่างเป็นทางการ
ของ ผบ.ทสส. ณ ห้องประชุม ๒ ขว.ทหาร เมื่อ ๑๐ ต.ค.๖๑

        ............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ 

 

 

 

เข้าตรวจการปฏิบัติราชการ ของ ขว.ทหาร ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑

 

 

 

พล.ท. ณตฐพล บุญงาม จก.ขว.ทหาร ให้การต้อนรับ พล.ท. ธรรมนูญ เชี่ยวการปราบ จร.ทหาร และคณะในโอกาสเข้าตรวจการปฏิบัติราชการ ของ ขว.ทหาร ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุม ๒ ขว.ทหาร ชั้น ๓ อาคาร บก.ทท. ถ.แจ้งวัฒนะ เมื่อ ๖ มิ.ย.๖๑

        ............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ 

 

 

 

การประชุมประสานงานด้านการข่าว ไทย – เมียนมา (สมม.)

 

 

 

การประชุมประสานงานด้านการข่าว ไทย – เมียนมา (สมม.) พล.ท. ณตฐพล บุญงาม จก.ขว.ทหาร เป็น ประธาน หน.คณะฝ่าย ไทย และ พล.ท. Soe Htut จก.ขว.ทหาร สมม. เป็น ประธาน หน.คณะฝ่าย สมม. พร้อมด้วยผู้แทนทั้งสองฝ่าย เข้าร่วม การประชุมประสานงานด้านการข่าว ไทย – เมียนมา (สมม.) ณ ห้องประชุม ขว.ทหาร ชั้น ๓ อาคาร บก.ทท. ถ.แจ้งวัฒนะ เมื่อ ๑๕ พ.ค.๖๑

        ............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ 

 

 

 

การประชุมเรื่องงานด้านการข่าว สนับสนุนการบรรเทาภัยพิบัติ ( APICC HA/DR TTX 2018 )

 

 

 

ขว.ทหาร เป็นเจ้าภาพ ร่วมกับ ขว.ทหาร กกล.สหรัฐฯ ภาคพื้นแปซิฟิก ( J2 USPACOM ) จัดการประชุมเรื่องงานด้านการข่าว สนับสนุนการบรรเทาภัยพิบัติ ( APICC HA/DR TTX 2018 ) ระหว่าง 9 - 11 เม.ย.61 ณ ห้องประชุม ยก.ทหาร ชั้น B1 อาคาร บก.ทท. โดยมี พล.ท. ณตฐพล บุญงาม จก.ขว.ทหาร และ พล.จ. Colin Karotam รอง จก.ขว.ทหาร กกล.สหรัฐฯ ภาคพื้นแปซิฟิก เป็นประธานร่วม มีผู้เข้าร่วมประชุม จำนวน 39 คน จาก 16 ประเทศ ในการนี้ เมื่อวันที่ 11 เม.ย.61 คณะผู้เข้าร่วมประชุมฯ เดินทางไป ณ ศฝภ.นทพ. จ.ฉะเชิงเทรา เพื่อฟังการบรรยายสรุปและชมสาธิตการปฏิบัติงานของหน่วย รวมถึงการฝึกแก้ปัญหาสถานการณ์สมมุติ งานด้านการข่าวสนับสนุนการบรรเทาภัยพิบัติ ( HA/DR TTX )

        ............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ 

 

 

 

การประชุม จก.ขว.ทหาร อาเซียน

 

 

 

พล.ท. ณตฐพล บุญงาม จก.ขว.ทหาร และคณะ รวม ๔ นาย เดินทางไปร่วมประชุม จก.ขว.ทหาร อาเซียน อย่างไม่เป็นทางการ ครั้งที่ ๑๕ ณ สิงคโปร์ ห้วง ๕ - ๗ มี.ค.๖๑ ที่ประชุมได้หารือถึงกรอบความร่วมมือด้านการต่อต้านการก่อการร้าย ความพยายามของหน่วยข่าวกองทัพอาเซียน ในการพัฒนาระบบแลกเปลี่ยนข่าวสาร/ข่าวกรอง เพื่อให้เกิดความรวดเร็วในการติดต่อประสานงาน และสามารถป้องกันเหตุร้ายได้ โดยไทยรับเป็นเจ้าภาพในการจัดการประชุม จก.ขว.ทหาร อาเซียน อย่างไม่เป็นทางการ ครั้งที่ ๑๖ ในปี พ.ศ.๒๕๖๒

        ............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ 

 

 

 

เยี่ยมคำนับ ผบ.ทสส. กองทัพฟิลิปปินส์

 

 

 

พล.ท. ณตฐพล บุญงาม จก.ขว.ทหาร เข้าเยี่ยมคำนับ พล.อ.ท. SALVADOR MELCHOR B MISON JR รอง ผบ.ทสส. กองทัพฟิลิปปินส์ ณ ห้อง OJ2 ANTE กองบัญชาการ กองทัพฟิลิปปินส์ เมื่อ ๙ ก.พ.๖๑ ในโอกาสเดินทางไปราชการ ณ กรุงมะนิลา ฟป. ระหว่าง ๘ - ๑๑ ก.พ.๖๑

        ............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ 

 

 

 

การอบรมเทคนิคการล่ามพูดตาม

 

 

 

พล.ท. ณตฐพล บุญงาม จก.ขว.ทหาร เป็นประธานในพิธีปิดการอบรม เทคนิคการล่ามพูดตาม ( ภาษาอังกฤษ – ภาษาไทย ) สำหรับข้าราชการที่ปฏิบัติหน้าที่ล่ามภาษาอังกฤษ บก.ทท. โดย ศูนย์การแปลและการล่ามเฉลิมพระเกียรติ คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เมื่อวันที่ ๑๒ ม.ค.๖๑ ณ ห้องปฏิบัติการภาษา ขว.ทหาร ชั้น ๓ อาคาร บก.ทท.

        ............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ 

 

 

 

การประชุมทางทหารอาเซียนระดับเจ้าหน้าที่วิเคราะห์ ครั้งที่ ๕

 

 

 

พล.ท. ณฐตพล บุญงาม จก.ขว.ทหาร เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมทางทหารอาเซียนระดับเจ้าหน้าที่วิเคราะห์ ครั้งที่ ๕ ( 5 th ASEAN Military Analyst Intelligence Exchange : AMAAIE ) ณ โรงแรมปทุมวัน ปริ้นเซส กรุงเทพฯ เมื่อ ๒๐ ธ.ค.๖๐

        ............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ 

 

 

 

การประชุมผู้ปฏิบัติหน้าที่ล่ามกองทัพไทย ครั้งที่ ๒ /๖๑

 

 

 

พล.ท. ณตฐพล บุญงาม จก.ขว.ทหาร เป็นประธานในการประชุม ผู้ปฏิบัติหน้าที่ล่ามกองทัพไทย ครั้งที่ ๒ / ๒๕๖๑ โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมจาก บก.ทท. เหล่าทัพ และ สตช. จำนวน ๕๐ นาย ณ ห้องประชุม ๓ ขว.ทหาร ชั้น ๒ อาคาร ๓ บก.ทท. เมื่อ ๓๐ พ.ย. ๖๐

        ............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ 

 

 

 

การประชุมทางทหารอาเซียน ระดับเจ้าหน้าที่วิเคราะห์ ครั้งที่ ๕

 

 

 

พล.ท. ณตฐพล บุญงาม  จก.ขว.ทหาร เป็นประธานในพิธีการประชุมทางทหารอาเซียน
ระดับเจ้าหน้าที่วิเคราะห์ ครั้งที่ ๕
ณ รร.ปทุมวันปริ้นเซส กทม. เมื่อ ๒๐ ธ.ค.๖๐

        ............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ 

 

 

 

พิธีส่งมอบการบังคับบัญชาเจ้ากรมข่าวทหาร

 

 

 

พล.ท. ธิวา เพ็ญเขตกรณ์  จก.ขว.ทหาร (ท่านเก่า) ส่งมอบการ
บังคับบัญชา ให้แก่ พล.ต. ณตฐพล บุญงาม จก.ขว.ทหาร (ท่านใหม่)
ณ ลานพระพุทธนวราชบพิตร ชั้น ๓ อาคาร บก.ทท. เมื่อ ๒๙ ก.ย.๖๐
::คลิกดูรูป::

        ............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ 
 
 

จก.ขว.ทหาร ร่วมประชุมเจ้ากรมข่าวทหารอาเซียน ครั้งที่ ๑๔

 

พล.ท. ธิวา เพ็ญเขตกรณ์  จก.ขว.ทหาร และคณะ
เดินทางไปประชุม จก.ขว.ทหาร อาเซียน อย่างไม่เป็นทางการ ครั้งที่ ๑๔
ณ กรุงมะนิลา ฟิลิปปินส์  ระหว่าง ๑๕ – ๒๐ พ.ค.๖๐
::คลิกดูรูป::

        ............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ 
 
 

ขว.ทหาร ทำกิจกรรมปลูกป่าเนื่องในวันต้นไม้โลก

 

ขว.ทหาร ทำกิจกรรมปลูกป่าเนื่องใน วันต้นไม้โลก
ณ วัดบัวหลวง จ.ปทุมธานี เมื่อ ๙ พ.ค.๖๐ ::คลิกดูรูป::

        ............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ 
 
 

เสธ.ทหาร เป็นประธานการประชุมผู้อบรมล่าม

 

เสธ.ทหาร เป็นประธานการประชุมผู้อบรมล่าม
ประจำปี ๒๕๖๐ ณ ห้องประชุม ๓ ขว.ทหาร บก.ทท.
เมื่อ ๘ พ.ค.๖๐
::คลิกดูรูป::

        ............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ 
 
 

ผชท.ทหาร อต./กรุงเทพฯ เยี่ยมคำนับ จก.ขว.ทหาร

 

น.อ.(ทร.) Chris Smith ผชท.ทหาร อต./กรุงเทพฯ เข้าเยี่ยมคำนับ
พล.ท. ธิวา เพ็ญเขตกรณ์ จก.ขว.ทหาร
ณ ห้องรับรอง ขว.ทหาร
ชั้น ๓ อาคาร บก.ทท. เมื่อ ๑ พ.ค.๖๐
::คลิกดูรูป::

        ............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ 
 
 

วันสถาปนากรมข่าวทหาร ครบรอบ ๕๗ ปี

 

พล.ท. ธิวา เพ็ญเขตกรณ์ จก.ขว.ทหาร พร้อมด้วยข้าราชการ ขว.ทหาร
และอดีตผู้บังคับบัญชา ร่วมงานวันสถาปนากรมข่าวทหาร ครบรอบ ๕๗ ปี
เมื่อ ๓ เม.ย.๖๐
::คลิกดูรูป::

        ............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ 
 
 

จก.ขว.ทหาร รับมอบโล่ ข้าราชการชั้นนายพลดีเด่น ประจำปี ๒๕๖๐
เนื่องในวันสถาปนากองบัญชาการกองทัพไทย

 

พล.ท. ธิวา เพ็ญเขตกรณ์ จก.ขว.ทหาร รับมอบโล่ ข้าราชการชั้นนายพลดีเด่น ประจำปี ๒๕๖๐ จากผู้บัญชาการทหารสูงสุด เนื่องในวันสถาปนากองบัญชาการกองทัพไทย
ณ บก.ทท. เมื่อ ๑๖ มี.ค.๖๐
::คลิกดูรูป::

        ............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ 
 
 

การประชุมติดตามการพัฒนาระบบความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ

 

พล.อ. พรพิพัฒน์ เบญญศรี รอง เสธ.ทหาร (๑) เป็นประธาน
การประชุมติดตามการพัฒนาระบบความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
ณ ห้องประชุม ๑ ขว.ทหาร บก.ทท. เมื่อ ๒๓ ก.พ.๖๐
::คลิกดูรูป::

        ............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ 
 
 

พิธีเปิดอบรมหลักสูตรการเป็นล่าม ประจำปี ๒๕๖๐

 

พล.ท. ธิวา เพ็ญเขตกรณ์ จก.ขว.ทหาร เป็นประธาน
พิธีเปิดอบรมหลักสูตรการเป็นล่าม ประจำปี ๒๕๖๐
ณ กรมข่าวทหาร กองบัญชาการกองทัพไทย เมื่อ ๑๕ ก.พ.๖๐
::คลิกดูรูป::

        ............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ 
 
 

ขว.ทหาร ร่วมจัดกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ บก.ทท. ประจำปี ๒๕๖๐

 

พล.ท. ธิวา เพ็ญเขตกรณ์ จก.ขว.ทหาร และข้าราชการ ขว.ทหาร
ร่วมจัดกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ บก.ทท. ประจำปี ๒๕๖๐
ณ กองบัญชาการ กองทัพไทย ถ.แจ้งวัฒนะ เมื่อ ๑๔ ม.ค.๖๐
::คลิกดูรูป::  

        ............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ 
 
 

กิจกรรม "J2 สานสัมพันธ์ ปั่นจักรยานตามรอยเท้าพ่อ"

 

พล.ร.ต. อุดม ปะตาทะยัง รอง จก.ขว.ทหาร นำข้าราชการ ขว.ทหาร
ทำกิจกรรมปั่นจักรยาน ตามรอยเท้าพ่อ ณ สวนวารีภิรมย์ เขตหนองจอก กทม.
และร่วมทำบุญตักบาตรถวายภัตตาหารแด่พระภิกษุสงฆ์ ณ วัดประยงค์กิติวนาราม
อ.คลองสามวา กทม. เมื่อ ๕ ม.ค.๖๐
::คลิกดูรูป::  

        ............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ 
 
 

ขว.ทหาร ร่วมกิจกรรมออกกำลังกาย

 

ข้าราชการ ขว.ทหาร ร่วมกิจกรรมออกกำลังกาย
ณ ลานอเนกประสงค์ บก.ทท.
เมื่อ ๔ ม.ค.๖๐ ::คลิกดูรูป::  

        ............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ 
 
 

จก.ขว.ทหาร และคณะเข้าเยี่ยมคำนับ  ผบ.หน่วยข่าวกรองทางยุทธศาสตร์ อซ.

 

พล.ท. ธิวา  เพ็ญเขตกรณ์ จก.ขว.ทหาร และคณะเข้าเยี่ยมคำนับ
พล.ต. Hartono  ผบ.หน่วยข่าวกรองทางยุทธศาสตร์ อซ. ( BAIS )
ณ  บก. BAIS  กรุงจาการ์ตา อซ. เมื่อ ๑๔ ธ.ค.๕๙
::คลิกดูรูป::  

        ............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ 
 
 

กิจกรรม รวมพลังแห่งความภักดี ของ บก.ทท. 

 

พล.ท. ธิวา  เพ็ญเขตกรณ์  จก.ขว.ทหาร  พร้อมด้วยกำลังพล ขว.ทหาร
 ร่วมจัดกิจกรรม  อธิฐาน ทำสมาธิ สำรวมจิตภาวนา แผ่เมตตา ตั้งใจทำความดี
(ทำดีด้วยใจ) ณ ลานบุษบกพระพุทธนวราชบพิตรชัยสิทธิมงคล
ชั้น ๓ อาคาร บก.ทท.
เมื่อ ๒๒ พ.ย.๕๙ ::คลิกดูรูป::  

        ............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ 
 
 

กิจกรรมเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล ปัณรสมวาร ( ๑๕ วัน )
แด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

 

พล.อ. สุรพงษ์  สุวรรณอัตถ์  ผบ.ทสส.  เป็นประธานในการทำบุญตักบาตรพระสงฆ์
จำนวน ๘๙ รูป ณ บริเวณด้านหน้าอาคาร บก.ทท. โดยมี พล.ท. ธิวา  เพ็ญเขตกรณ์ จก.ขว.ทหาร
พร้อมด้วยข้าราชการ ขว.ทหาร ร่วมในพิธีฯ
เมื่อ ๒๘ ต.ค.๕๙ ::คลิกดูรูป::  

        ............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ 
 
 

ขว.ทหาร ร่วมทำบุญถวายเป็นพระราชกุศลสัตตมวาร (๗ วัน)

 

พล.ท.ธิวา เพ็ญเขตกรณ์ จก.ขว.ทหาร และข้าราชการ ขว.ทหาร
ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรอาหารแห้ง ถวายแด่พระสงฆ์
เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลสัตตมวาร (๗ วัน)
แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
ณ ลานบุษบก ชั้น ๓ อาคาร บก.ทท.
๒๐ ต.ค.๕๙ ::คลิกดูรูป::
 

        ............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ 
 
 

จก.ขว.ทหาร และคณะ เข้าเยี่ยมคำนับ ผช.ผบ.ทสส.นช.

 

พล.ท.ธิวา เพ็ญเขตกรณ์ จก.ขว.ทหาร และคณะ
เข้าเยี่ยมคำนับ พล.จ. John Boswell ผช.ผบ.ทสส.นซ.
(ด้านวิเทศสัมพันธ์และความตกลงทางยุทธศาสตร์)
เพื่อหารือข้อราชการ และความร่วมมือทางทหาร
ณ กระทรวงกลาโหม กรุงเวลลิงตัน ประเทศนิวซีแลนด์

เมื่อ  ๑๔ ก.ย.๕๙ ::คลิกดูรูป::
 

        ............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ 
 
 

ขว.ทหาร ทำกิจกรรมปลูกป่าชายเลน

 

พล.ท.ธิวา เพ็ญเขตกรณ์ จก.ขว.ทหาร และข้าราชการ
ร่วมกิจกรรมปลูกป่าชายเลน
ต.คลองโคน อ.เมือง จ.สมุทรปราการ

เมื่อ  ๕ ก.ย.๕๙ ::คลิกดูรูป::
 

        ............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ 
 
 

พิธีมอบเหรียญสมเด็จพระนเรศวรมหาราช บก.ทท.

 

พล.ท.ธิวา เพ็ญเขตกรณ์ จก.ขว.ทหาร เป็นประธานในพิธี
มอบเหรียญสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ของ บก.ทท.
ให้กับข้าราชการ ขว.ทหาร ณ กรมข่าวทหาร เมื่อ  ๑ ก.ย.๕๙ ::คลิกดูรูป::
:
 

        ............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ 
 
 

กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ๑๒ สิงหาคม

 

พล.ท.ธิวา เพ็ญเขตกรณ์ จก.ขว.ทหาร และข้าราชการ
ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าฯ
พระบรมราชินีนาถ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๙
ณ สโมสร บก.ทท.
เมื่อ  ๙ ส.ค.๕๙ ::คลิกดูรูป::
:
 

        ............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ 
 
 

กิจกรรมตามโครงการ ๑ หน่วย ๑ ชุมชน ๑ วัด ๑ โรงเรียน

 

ข้าราชการ ขว.ทหาร ทำกิจกรรมตามโครงการ
๑ หน่วย ๑ ชุมชน ๑ วัด ๑ โรงเรียน

ณ วัดบัวหลวง อ.สามโคก จ.ปทุมธานี

เมื่อ  ๒๗ ก.ค.๕๙  
 

        ............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ 
 
 

ผชท.ทหาร สวิตเซอร์แลนด์ เยี่ยมคำนับ จก.ขว.ทหาร

 

ผชท.ทหาร สวิตเซอร์แลนด์ เข้าเยี่ยมคำนับ
พล.ท. ธิวา เพ็ญเขตกรณ์ จก.ขว.ทหาร
ณ ห้องรับรอง ขว.ทหาร อาคาร ๑ ชั้น ๓

เมื่อ  ๑๔ ก.ค.๕๙

 

        ............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ 
 
 

กิจกรรม ขว.สัมพันธ์ ครั้งที่ ๒/๒๕๕๙

 

ข้าราชการ ขว.ทหาร ทำกิจกรรม ขว.ทหาร สัมพันธ์ ครั้งที่ ๒/๒๕๕๙
ณ รร.เซอร์เจมส์ คันทรีคลับ จ.สระบุรี

เมื่อ  ๘ - ๙ ก.ค.๕๙

:
 

        ............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ 
 
 

กิจกรรมตามโครงการ ๑ หน่วย ๑ ชุมชน ๑ วัด ๑ โรงเรียน

 

ข้าราชการ ขว.ทหาร ทำกิจกรรมตามโครงการ
๑ หน่วย ๑ ชุมชน ๑ วัด ๑ โรงเรียน

ณ วัดบัวหลวง อ.สามโคก จ.ปทุมธานี

เมื่อ  ๒๗ มิ.ย.๕๙
:: คลิกดูรูป ::

        ............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ 
 
 

การประชุมความร่วมมือทางทหาร กองทัพไทย - กองท้พฝรั่งเศส

 

พล.ท. ธิวา  เพ็ญเขตกรณ์  จก.ขว.ทหาร  และ พล.จ.  Benoit  Houssay   ( Director of  International  Cooperation - Joint Staff เป็นประธานร่วม ในการประชุมความร่วมมือทางทหารระหว่าง กองทัพไทย – กองทัพฝรั่งเศส  
ณ ห้องประชุมเจ้าพระยาไชยานุภาพ  อาคาร ๓ บก.ทท.
เมื่อ ๒๔ พ.ค.๕๙
:: คลิกดูรูป ::
 

        ............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ 
 
 

ผชท.ทหาร คูเวต เยี่ยมคำนับ จก.ขว.ทหาร

 

ผชท.ทหาร คูเวต เข้าเยี่ยมคำนับ
พล.ท. ธิวา  เพ็ญเขตกรณ์  จก.ขว.ทหาร

ณ  ห้องรับรอง ขว.ทหาร ชั้น ๓ บก.ทท.

เมื่อ  ๔ พ.ค.๕๙ ::คลิกดูรูป::

 

        ............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ 
 
 

ประชุมความร่วมมือทางทหาร กองทัพไทย - สหราชอาณาจักร

 

พล.ท. ธิวา  เพ็ญเขตกรณ์  จก.ขว.ทหาร เป็นประธานร่วมกับ
พล.จ. Phil  Kimber  ผบ.พล.น้อย  ร.๑๑  สหราชอาณาจักร
ในการประชุมความร่วมมือทางทหาร
ระหว่าง กองทัพไทย - กองทัพสหราชอาณาจักร
ณ  ห้องประชุมเจ้าพระยาไชยานุภาพ  อาคาร ๓  บก.ทท.

เมื่อ  ๒๐ เม.ย.๕๙ ::คลิกดูรูป::
 

        ............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ 
 
 

ขว.ทหาร ร่วมจัดกิจกรรมงานกาชาด ประจำปี ๒๕๕๙

 

ขว.ทหาร และสมาคมแม่บ้าน ร่วมจัดกิจกรรม
งานกาชาด ประจำปี ๒๕๕๙
ณ สวนอัมพร ลานพระบรมรูปทรงม้า
เมื่อ  ๒ เม.ย.๕๙ ::คลิกดูรูป::

 

        ............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ 
 
 

วันคล้ายวันสถาปนากรมข่าวทหาร

 

พล.ท. ธิวา  เพ็ญเขตกรณ์  จก.ขว.ทหาร และข้าราชการ
ร่วมงานวันคล้ายวันสถาปนากรมข่าวทหาร ๑ เมษายน
เมื่อ  ๓๐ มี.ค.๕๙ ::คลิกดูรูป::

 

        ............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ 
 
 

ผชท.ทหาร จีน/กรุงเทพ หารือข้อราชการ จก.ขว.ทหาร

 

พล.ท. ธิวา  เพ็ญเขตกรณ์  จก.ขว.ทหารให้การต้อนรับ
ในโอกาส ผชท.ทหาร จีน / กรุงเทพฯ และคณะ เข้าเยี่ยมคำนับ
เพื่อหารือข้อราชการ ณ ห้องรับรอง ขว.ทหาร 
ชั้น ๓ อาคาร บก.ทท.
เมื่อ  ๑๘ มี.ค.๕๙  

 

        ............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ 
 
 

จก.ขว.ทหาร ร่วมประชุมเจ้ากรมข่าวทหารอาเซียน ครั้งที่ ๑๓

 

พล.ท. ธิวา  เพ็ญเขตกรณ์  จก.ขว.ทหาร
เข้าร่วมในการประชุม จก.ขว.ทหาร อาเซียน อย่างไม่เป็นทางการ ครั้งที่ ๑๓
ระหว่าง ๑๑ – ๑๓ มี.ค.๕๙ ณ กรุงเวียงจันทร์  สปป.ลาว

 
::คลิกดูรูป::

        ............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ 
 
 

ขว.ทหาร ร่วมกิจกรรมปลูกต้นไม้

 

พล.ท. ธิวา เพ็ญเขตกรณ์ จก.ขว.ทหาร พร้อมกำลังพล ขว.ทหาร
ทำกิจกรรมปลูกต้นไม้และบำรุงรักษาพันธุ์ไม้
ณ สวนสาธารณะและสวนพฤกษชาติศรีนครินทร์เขื่อนขันธ์
ต.บางกระเจ้า อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ
เมื่อ ๔ มี.ค.๕๙  
::คลิกดูรูป::

        ............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ 
 
 

ขว.ทหาร ร่วมจัดกิจกรรมเนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๕๙

 

ขว.ทหาร ร่วมจัดกิจกรรม
เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ บก.ทท. ประจำปี ๒๕๕๙
ณ กองบัญชาการกองทัพไทย แจ้งวัฒนะ
เมื่อ ๙ ม.ค.๕๙  
::คลิกดูรูป::

        ............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ 
 
 

ขว.ทหาร ทำบุญตักบาตร เนื่องในวันขึ้นปีใหม่

 

ขว.ทหาร ทำบุญตักบาตร เนื่องในวันขึ้นปีใหม่ ปี ๒๕๕๙
โดย พล.อ. สุรพงษ์ สุวรรณอัตถ์ เสธ.ทหาร และคณะ
และข้าราชการ ขว.ทหาร เข้าร่วมทำบุญ
ณ ขว.ทหาร อาคาร บก.ทท.
เมื่อ ๖ ม.ค.๕๙ 
::คลิกดูรูป::

        ............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ 
 
 

งานปีใหม่ ขว.ทหาร ปี ๒๕๕๙

 

กิจกรรมเนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ ปี ๒๕๕๙ และ
กิจกรรม ขว.ทหาร สัมพันธ์ โดยมี พล.ท. ธิวา เพ็ญเขตกรณ์ จก.ขว.ทหาร
และข้าราชการ ขว.ทหาร เข้าร่วม
ณ สโมสรราชพฤกษ์
เมื่อ ๒๘ ธ.ค.๕๘   

        ............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ 
 
 

ผชท.ทบ./รักษาการ ผชท.ทหาร สปจ./กรุงเทพฯ หารือ จก.ขว.ทหาร

 

พ.อ.(อาวุโส) Wu Geng รอง ผชท.ทหาร สปจ./กรุงเทพ และ
พ.อ.(อาวุโส) Jiang Bei รอง ผชท.ทหาร สปจ./กรุงเทพ เข้าพบหารือ
ข้อราชการกับ
พล.ท. ธิวา เพ็ญเขตกรณ์  จก.ขว.ทหาร
ณ ห้องรับรอง ขว.ทหาร
เมื่อ ๑๖ ธ.ค.๕๘  
::คลิกดูรูป::

        ............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ 
 
 

ผอ.สน.โครงการความช่วยเหลือทางเทคนิค สอท.สหรัฐฯ/ไทย เข้าเยี่ยมคำนับ

 

นาย Michael Belanger ผอ.สน.โครงการความช่วยเหลือทางเทคนิค
สอท.สหรัฐฯ/ไทย เข้าเยี่ยมคำนับ พล.ท. ธิวา เพ็ญเขตกรณ์  จก.ขว.ทหาร

เพื่อโอกาสแนะนำตัว ณ ห้องรับรอง ขว.ทหาร เมื่อ ๑๕ ธ.ค.๕๘
::คลิกดูรูป::

        ............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ 
 
 

จก.ขว.ทหาร ถวายพานพุ่ม เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ๕ ธันวา

 

พล.ท. ธิวา เพ็ญเขตกรณ์  จก.ขว.ทหาร และข้าราชการ ขว.ทหาร
ถวายพานพุ่ม เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ๕ ธันวา
ณ สโมสร บก.ทท. แจ้งวัฒนะ เมื่อ ๔ ธ.ค.๕๘   
::คลิกดูรูป::

        ............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ 
 
 

จก.ขว.ทหาร เยี่ยมคำนับ ผบ.ทสส.บรูไน

 

พล.ท. ธิวา เพ็ญเขตกรณ์  จก.ขว.ทหาร เข้าเยี่ยมคำนับ
พล.ต. Dato Paduka Seri Mohd Tawih bin Abdullah ผบ.ทสส.บรูไนฯ

เพื่อหารือข้อราชการ และประสานแนวทางความร่วมมือ
ระหว่างกองทัพไทย – กองทัพบรูไนฯ
ณ บรูไนดารุสซาลาม เมื่อ ๑๑ พ.ย.๕๘  
::คลิกดูรูป::

        ............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ 
 
 

ผชท.ทหาร สิงคโปร์ เยี่ยมคำนับ จก.ขว.ทหาร เพื่ออำลาตำแหน่ง

 

ผชท.ทหาร สป. เข้าเยี่ยมคำนับ พล.ท.ธิวา เพ็ญเขตกรณ์ จก.ขว.ทหาร
เพื่ออำลาตำแหน่ง และแนะนำ ผชท.ทหาร สป. คนใหม่
ณ ห้องรับรอง ขว.ทหาร ชั้น ๓ อาคาร บก.ทท.
วันที่ ๒๑ ต.ค.๕๘
::คลิกดูรูป::

        ............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ 
 
 

เจ้ากรมข่าวทหาร มอบนโยบายให้ข้าราชการ ขว.ทหาร

 

พล.ท.ธิวา เพ็ญเขตกรณ์ จก.ขว.ทหาร มอบนโยบาย
ให้แก่ข้าราชการ ขว.ทหาร
ณ ห้องประชุม ๓ ขว.ทหาร บก.ทท.

วันที่ ๗ ต.ค.๕๘
::คลิกดูรูป::

        ............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ 
 
 

พิธีรับส่งหน้าที่ จก.ขว.ทหาร

 

พิธีรับส่งหน้าที่เจ้ากรมข่าวทหาร
ระหว่าง พล.อ.สีหนาท วงศาโรจน์ ส่งมอบให้แก่ พล.ท.ธิวา เพ็ญเขตกรณ์
ณ ห้องประชุม ๓ ขว.ทหาร บก.ทท.
วันที่ ๓๐ ก.ย.๕๘
::คลิกดูรูป::

        ............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ 
 
 

พิธีรับส่งหน้าที่ ผอ.สวส.ขว.ทหาร

 

พิธีรับส่งหน้าที่ ผอ.สวส.ขว.ทหาร
ระหว่าง พล.ต.ศิราวุฒิ วงศ์ขันตี ส่งมอบให้แก่ พล.ต.วิชัย ชูเชิด

ณ ห้องประชุม ๑ ขว.ทหาร เมื่อ ๒๙ ก.ย.๕๘ ::คลิกดูรูป::

        ............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ 
 
 

พิธีรับส่งหน้าที่ ผอ.กนผ.ขว.ทหาร

 

พิธีรับส่งหน้าที่ ผอ.กนผ.ขว.ทหาร
ระหว่าง พ.อ.วิระ เธียรธโนปจัย ส่งมอบให้แก่ พ.อ.กุลธวัช ไว้ใจ

ณ ขว.ทหาร เมื่อ ๓๐ ก.ย.๕๘ ::คลิกดูรูป::

        ............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ 
 
 

พิธีรับส่งหน้าที่ ผอ.กกล.ขว.ทหาร

 

พิธีรับส่งหน้าที่ ผอ.กกล.ขว.ทหาร
ระหว่าง พ.อ.หาญศึก จันทรเนตร ส่งมอบให้แก่ พ.อ.หญิง กฤตยา วัฒนาภิรมย์

ณ ห้องประชุม ๑ ขว.ทหาร เมื่อ ๑ ต.ค.๕๘ ::คลิกดูรูป::

        ............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ 
 
 

พิธีประดับยศ พ.อ.(พ) ให้แก่ข้าราชการ ขว.ทหาร

 

พล.ท.ธิวา เพ็ญเขตกรณ์ จก.ขว.ทหาร กรุณาประดับยศ
พ.อ.(พ) ให้แก่ข้าราชการ ขว.ทหาร จำนวน ๓ นาย
ณ ห้องอเนกประสงค์ ขว.ทหาร
เมื่อ ๑ ต.ค.๕๘ ::คลิกดูรูป::

        ............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................