เกี่ยวกับหน่วย   การพัฒนาหน่วย   บทความ - สาระวิชาการ   แผนผังเวปไซด   ติดต่อเรา
 


 
  กระดานสนทนา
  แผนผังเวปไซด์
  คำถามที่พบบ่อย
   
  
  หนังสือพิมพ์ฉบับไทย
  หนังสือพิมพ์ฉบับต่างประเทศ
  ความรู้เกี่ยวกับการรักษา
  ความปลอดภัย

 

 
eXTReMe Tracker
 
                Search by Google
 


ขว.ทหาร ได้เชิญ ผชท.ทหาร ต่างประเทศ (เขตภูมิภาคอาเซียน)/กรุงเทพฯ
เข้าร่วมประชุมเพื่อชี้แจงการเตรียมความพร้อมการจัดประชุม ACDFIM
และแผนการเยือนประเทศในภูมิภาคอาเซียนอย่างเป็นทางการ
ของ ผบ.ทสส. ณ ห้องประชุม ๒ ขว.ทหาร เมื่อ ๑๐ ต.ค.๖๑

 
 
 
แผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑
.....................................................................................
.....................................................................................
คู่มือการดำเนินการเกี่ยวกับการขัดกัน
ระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลและประโยชน์ส่วนรวม
(Conflict of interest) ของ ขว.ทหาร

.....................................................................................
รายงานผลติดตามความก้าวหน้าตัวชี้วัดตามคำรับรอง
การปฏิบัติราชการของ ขว.ทหาร ประจำปีงบประมาณ
พ.ศ.๒๕๖๑ รอบ ๙ เดือน (เม.ย. - มิ.ย.๖๑)
.....................................................................................
รายงานผลติดตามความก้าวหน้าตัวชี้วัดตามคำรับรอง
การปฏิบัติราชการของ ขว.ทหาร ประจำปีงบประมาณ
พ.ศ.๒๕๖๑ รอบ ๖ เดือน (ต.ค.๖๐. - มี.ค.๖๑)
.....................................................................................
.....................................................................................
.....................................................................................
.....................................................................................
.....................................................................................
.....................................................................................
 
   
 
จก.ขว.ทหาร พบปะกำลังพล ประจำเดือน ก.พ.๖๐
 

๒๘ ก.พ.๖๐ พล.ท. ธิวา เพ็ญเขตกรณ์ จก.ขว.ทหาร
พบปะกำลังพล ขว.ทหาร ให้นโยบาย
แก่ข้าราชการ ณ สโมสรกองบัญชาการกองทัพไทย

::คลิกดูรูป::     
  
                          

.............................................................................................................................................
 
จก.ขว.ทหาร พบปะกำลังพล เนื่องในวันขึ้นปีใหม่ ๒๕๖๐
 

๒๙ ธ.ค..๕๙ พล.ท. ธิวา เพ็ญเขตกรณ์ จก.ขว.ทหาร
พบปะกำลังพล ขว.ทหาร ให้นโยบาย พร้อมมอบของขวัญ
ปีใหม่ แก่ข้าราชการ ณ ห้องประชุม ๓ ขว.ทหาร อาคาร ๓

::คลิกดูรูป::     
  
                          

.............................................................................................................................................