............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ 
 
 

จก.ขว.ทหาร เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรบ
หลักสูตรผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารแบบรวมการ

 

เมื่อ 031330 ก.ค.63 จก.ขว.ทหาร กรุณาเป็นประธาน
ในพิธีเปิดการอบรบหลักสูตรผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารแบบรวมการ
รุ่นที่ 28 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ณ ห้องประชุม 3 ขว.ทหาร อาคาร 3
โดยมีผู้เข้ารับการอบรม จำนวน 28 นาย

        ............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ 
 
 

จก.ขว.ทหาร หารือและแลกเปลี่ยนข้อมูลด้านการข่าว

 

เมื่อ 021400 ก.ค.63 พล.ท. นที วงศ์อิศเรศ จก.ขว.ทหาร หารือและแลกเปลี่ยนข้อมูลด้านการข่าว กับ
พ.อ. Stephen Fomiatti ผชท.ทหาร ออสเตรเลีย/กรุงเทพฯ
ณ ห้องประชุม 2 ขว.ทหาร

        ............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ 
 
 

จก.ขว.ทหาร เป็นประธานในพิธีประดับเครื่องหมาย

 

เมื่อ 020900 ก.ค.63 / จก.ขว.ทหาร กรุณาเป็นประธานในพิธีประดับเครื่องหมายยศ
ให้แก่นายทหารสัญญาบัตรที่ได้รับการเลื่อนยศสูงขึ้น จำนวน 2 นาย
และนายทหารประทวนที่ได้รับการแต่งตั้งยศใหม่ จำนวน 1 นาย
ณ ห้องอเนกประสงค์ โซนลิฟต์ B

        ............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ 
 
 

จก.ขว.ทหาร เป็นประธานพิธีเปิดหลักสูตรนายทหารฝ่ายการข่าวร่วม

 

เมื่อ 011030 ก.ค.63 พล.ท. นที วงศ์อิศเรศ จก.ขว.ทหาร เป็นประธานพิธีเปิดหลักสูตรนายทหารฝ่ายการข่าวร่วม บก.ทท.
รุ่นที่ ๑ ณ รร.รปภ.ศรภ.

        ............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ 
 
 

รอง จก.ขว.ทหาร (ทร.) เข้าร่วมประชุมคณะทำงานแลกเปลี่ยนข่าวกรอง ครั้งที่ 38 (IEG)

 

เมื่อ 15 0830 ม.ค.63 รอง จก.ขว.ทหาร (ทร.) เข้าร่วมประชุมคณะทำงานแลกเปลี่ยนข่าวกรอง ครั้งที่ 38 (IEG)ในคณะกรรมการลาดตระเวณร่วมช่องแคบมะละกา ณ สป.
โดยมี ทร.สป. เป็นเจ้าภาพ

        ............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ 
 
 

จก.ขว.ทหาร นำคณะผู้บังคับบัญชา ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ
และพนักงานราชการ ร่วมทำบุญถวายภัตตาหารเช้า และเจริญพระพุทธมนต์

 

เมื่อ 180718 จก.ขว.ทหาร นำคณะผู้บังคับบัญชา
ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานราชการ
ร่วมทำบุญถวายภัตตาหารเช้า และเจริญพระพุทธมนต์
เพื่อความเป็นสิริมงคล ณ ขว.ทหาร
ให้ดำรงตำแหน่งเจ้ากรมข่าวทหารท่านใหม่

        ............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ 
 
 

จก.ขว.ทหาร ร่วมส่งมอบหน้าที่และการบังคับบัญชา

 

พล.ท. ณตฐพล บุญงาม จก.ขว.ทหาร
กรุณาส่งมอบหน้าที่และการบังคับบัญชาให้กับ
พล.ต. นที วงศ์อิศเรศ รองเจ้ากรมข่าวทหาร
ในโอกาสที่ได้รับพระราชทานโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม
ให้ดำรงตำแหน่งเจ้ากรมข่าวทหารท่านใหม

        ............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ 
 
 

จก.ขว.ทหาร ร่วมพิธีลงนามในข้อตกลง (MOU) ระหว่างรัฐบาลไทย และรัฐบาล กล.ต.

 

เมื่อ 02 1100 ก.ย.62 จก.ขว.ทหาร ร่วมพิธีลงนามในข้อตกลง (MOU)
ระหว่างรัฐบาลไทย และรัฐบาล กล.ต. ว่าด้วยการคุ้มครองข่าวสารทางทหารที่มีชั้นความลับร่วมกัน
(ตามที่ ทท.นำเสนอ) โดยมี รมว.กต.ไทย และ รมว.กต.กล.ต เป็นผู้ลงนาม
นรม. และ ปธน.กล.ต. กรุณาให้เกียรติเป็นประธานในพิธี ณ ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล

        ............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ 
 
 

เสธ.ทหาร พร้อมภริยา เป็นผู้แทน ผบ.ทสส. และภริยา ร่วมพิธีต้อนรับอย่างเป็นทางการ

 

เมื่อ 021000 ก.ย.62 เสธ.ทหาร พร้อมภริยา เป็นผู้แทน ผบ.ทสส. และภริยา
ร่วมพิธีต้อนรับอย่างเป็นทางการในโอกาสที่ นายมุน แช-อิน ปธน.กล.ต. และภริยา
เดินทางเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการในฐานะแขกของรัฐบาล
ณ บริเวณลานหน้าตึกไทยคู่ฟ้า ทำเนียบรัฐบาล

        ............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ 
 
 

เมื่อ 21 ส.ค.62 เวลา 0800 และ 1400 จก.ขว.ทหาร และ รอง จก.ขว.ทหาร (ทบ.)

 

เป็นประธานการประชุมทางไกลผ่านจอภาพ (CAT Conference) ครั้งที่ 3/62 โดยมีผู้เข้าร่วมประชุม
จำนวน 9 สน.ผชท.ทหาร ไทย/ตปท. และ 1 สน.ทปษ.คผถ.ฯ ณ นครนิวยอร์ก
ได้แก่ ผชท.ทหาร ไทย/แคนเบอร์รา โซล ปักกิ่ง นิวเดลี บราซิเลีย วอชิงตัน
พริทอเรีย มาดริด บันดาร์เสรีเบกาวัน และ ทปษ.คผถ.ฯ ณ นครนิวยอร์ก

        ............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ 
 
 

เมื่อวันที่ 26 ก.ค.62, พล.ท.ณตฐพล บุญงาม จก.ขว. ทหาร/หน.ฝขว.ศบท.บก.ทท.

 

เมื่อวันที่ 26 ก.ค.62, พล.ท.ณตฐพล บุญงาม จก.ขว. ทหาร/หน.ฝขว.ศบท.บก.ทท.
และ พล.ต.ชาญณรงค์ ยี่โต๊ะ หน.ศขย. ฝขว.ศปก.ทบ.เป็นประธาน
การประชุมประสานงาน กับหน่วยต่างๆในประชาคมข่าวกรองทั้งสิ้น 38 หน่วย
ณ ห้องประชุม ชด.ทหาร อาคาร 3 ชั้น 4 ด้านการข่าวประจำเดือน ก.ค.62
เพื่อแลกเปลี่ยนข่าวกรองกับหน่วยต่างๆในประชาคมข่าวกรอง ณ ห้องประชุม ชด.ทหาร

        ............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ 
 
 

จก.ขว.ทหาร เป็นผู้แทน บก.ทท.ชี้แจงผลการประชุม ผบ.ทสส.อาเซียน
ครั้งที่ 16

 

จก.ขว.ทหาร เป็นผู้แทน บก.ทท. ชี้แจงผลการประชุม ผบ.ทสส.อาเซียน ครั้งที่ 16
ในการประชุม รมว.กห.อาเซียน ครั้งที่ 13 (13th ADMM) เมื่อ 11 ก.ค.62
โดยมี พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รอง นรม./รมว.กห.เป็นประธาน
ณ ห้องบอลรูม โรงแรมแชงกรีล่า กรุงเทพฯ

        ............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ 
 
 

จก.ขว.ทหาร ประชุมแลกเปลี่ยนและหารือข้อราชการ ไทย-ฟิลิปปินส์
ครั้งที่ 39

 

พล.ท. ณตฐพล บุญงาม จก.ขว.ทหาร ประชุมแลกเปลี่ยนและหารือข้อราชการ
ไทย-ฟิลิปปินส์ ครั้งที่ 39 ร่วมกับ พล.ต. Basiao Ruben Santos จก.ขว.ทหาร
ฟป. ณ ห้องประชุม 2 ขว.ทหาร ทั้งนี้ภายหลังการประชุมได้เข้าเยี่ยมคำนับ
รอง เสธ.ทหาร 1 ณ ห้องรับรอง 62 บก.ทท.

        ............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ 
 
 

การประชุมแลกเปลี่ยน และหารือข้อราชการ ไทย-บรูไน

 

พล.ท. ณตฐพล บุญงาม จก.ขว.ทหาร ผชท.ทหาร ไทย/บรูไน และคณะ รวม ๖ นาย เข้าร่วมประชุมแลกเปลี่ยน และหารือข้อราชการระหว่าง ไทย-บรูไน ครั้งที่ ๖ ณ บรูไน เมื่อ ๓๐ เม.ย.๖๒

        ............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ 
 
 

การสัมมนาการบูรณาการ ในการปฏิบัติงานด้านการข่าว

 

พล.ต. วิชญกูน คงพูลศิลป์ ผอ.สนข.ขว.ทหาร เป็นประธานการสัมมนา
การบูรณาการ ในการปฏิบัติงานด้านการข่าวหน่วยใน บก.ทท. รวม ๙ หน่วยงาน
ณ สโมสรนายทหารสัญญาบัตร ศรภ.เมื่อ ๒๕ เม.ย.๖๒ ในการนี้ได้บรรยาย
ให้ความรู้กำลังพลที่เข้าร่วมการสัมมนาด้วย

        ............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ 
 
 

การประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโส กลาโหมอาเซียน (ADSOM)

 

พล.ท. ณตฐพล บุญงาม จก.ขว.ทหาร เป็นผู้แทน บก.ทท. 
เข้าร่วมการประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโส กลาโหมอาเซียน ( ASEAN Defence Senior Officials’ Meeting : ADSOM )
ณ โรงแรมดุสิตธานี ชะอำ จว.เพชรบุรี เมื่อ ๓ เม.ย.๖๒ 
ในการนี้ จก.ขว.ทหาร ได้กล่าวรายงานสรุปผลการประชุม ผบ.ทสส.อาเซียน ครั้งที่ ๑๖

        ............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ 
 
 

การสัมมนาเพื่อกระชับความสัมพันธ์ ไทย - เวียดนาม (วน.) ครั้งที่ ๙

 

พล.ท. ณตฐพล  บุญงาม จก.ขว.ทหาร และคณะ รวม ๕ นาย
 เดินทางไปสัมมนาเพื่อกระชับความสัมพันธ์ ไทย - เวียดนาม (วน.) ครั้งที่ ๙
ณ กรุงฮานอย วน. ระหว่าง ๑๒ - ๑๔ ธ.ค.๖๑
ในโอกาสนี้ได้เยี่ยมคำนับ พล.ท.อาวุโส Phan Van Giang ประธานเสนาธิการทหาร กองทัพ วน.
 ณ ห้องรับรอง อาคารกระทรวงกลาโหมเวียดนาม
 และหารือด้านการข่าวกับ พล.ท. Pham Ngoc Hung จก.ขว.ทหาร วน.

        ............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ 
 
 

การประชุมเพื่อชี้แจงเตรียมความพร้อมการจัดประชุม ACDFIM 

 

ขว.ทหาร ได้เชิญ ผชท.ทหาร ต่างประเทศ (เขตภูมิภาคอาเซียน)/กรุงเทพฯ 
เข้าร่วมประชุมเพื่อชี้แจงการเตรียมความพร้อมการจัดประชุม ACDFIM 
และแผนการเยือนประเทศในภูมิภาคอาเซียนอย่างเป็นทางการ
ของ ผบ.ทสส. ณ ห้องประชุม ๒ ขว.ทหาร เมื่อ ๑๐ ต.ค.๖๑

        ............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ 

 

 

 

เข้าตรวจการปฏิบัติราชการ ของ ขว.ทหาร ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑

 

 

 

พล.ท. ณตฐพล บุญงาม จก.ขว.ทหาร ให้การต้อนรับ พล.ท. ธรรมนูญ เชี่ยวการปราบ จร.ทหาร และคณะในโอกาสเข้าตรวจการปฏิบัติราชการ ของ ขว.ทหาร ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุม ๒ ขว.ทหาร ชั้น ๓ อาคาร บก.ทท. ถ.แจ้งวัฒนะ เมื่อ ๖ มิ.ย.๖๑

        ............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ 

 

 

 

การประชุมประสานงานด้านการข่าว ไทย – เมียนมา (สมม.)

 

 

 

การประชุมประสานงานด้านการข่าว ไทย – เมียนมา (สมม.) พล.ท. ณตฐพล บุญงาม จก.ขว.ทหาร เป็น ประธาน หน.คณะฝ่าย ไทย และ พล.ท. Soe Htut จก.ขว.ทหาร สมม. เป็น ประธาน หน.คณะฝ่าย สมม. พร้อมด้วยผู้แทนทั้งสองฝ่าย เข้าร่วม การประชุมประสานงานด้านการข่าว ไทย – เมียนมา (สมม.) ณ ห้องประชุม ขว.ทหาร ชั้น ๓ อาคาร บก.ทท. ถ.แจ้งวัฒนะ เมื่อ ๑๕ พ.ค.๖๑

        ............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ 

 

 

 

การประชุมเรื่องงานด้านการข่าว สนับสนุนการบรรเทาภัยพิบัติ ( APICC HA/DR TTX 2018 )

 

 

 

ขว.ทหาร เป็นเจ้าภาพ ร่วมกับ ขว.ทหาร กกล.สหรัฐฯ ภาคพื้นแปซิฟิก ( J2 USPACOM ) จัดการประชุมเรื่องงานด้านการข่าว สนับสนุนการบรรเทาภัยพิบัติ ( APICC HA/DR TTX 2018 ) ระหว่าง 9 - 11 เม.ย.61 ณ ห้องประชุม ยก.ทหาร ชั้น B1 อาคาร บก.ทท. โดยมี พล.ท. ณตฐพล บุญงาม จก.ขว.ทหาร และ พล.จ. Colin Karotam รอง จก.ขว.ทหาร กกล.สหรัฐฯ ภาคพื้นแปซิฟิก เป็นประธานร่วม มีผู้เข้าร่วมประชุม จำนวน 39 คน จาก 16 ประเทศ ในการนี้ เมื่อวันที่ 11 เม.ย.61 คณะผู้เข้าร่วมประชุมฯ เดินทางไป ณ ศฝภ.นทพ. จ.ฉะเชิงเทรา เพื่อฟังการบรรยายสรุปและชมสาธิตการปฏิบัติงานของหน่วย รวมถึงการฝึกแก้ปัญหาสถานการณ์สมมุติ งานด้านการข่าวสนับสนุนการบรรเทาภัยพิบัติ ( HA/DR TTX )

        ............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ 

 

 

 

การประชุม จก.ขว.ทหาร อาเซียน

 

 

 

พล.ท. ณตฐพล บุญงาม จก.ขว.ทหาร และคณะ รวม ๔ นาย เดินทางไปร่วมประชุม จก.ขว.ทหาร อาเซียน อย่างไม่เป็นทางการ ครั้งที่ ๑๕ ณ สิงคโปร์ ห้วง ๕ - ๗ มี.ค.๖๑ ที่ประชุมได้หารือถึงกรอบความร่วมมือด้านการต่อต้านการก่อการร้าย ความพยายามของหน่วยข่าวกองทัพอาเซียน ในการพัฒนาระบบแลกเปลี่ยนข่าวสาร/ข่าวกรอง เพื่อให้เกิดความรวดเร็วในการติดต่อประสานงาน และสามารถป้องกันเหตุร้ายได้ โดยไทยรับเป็นเจ้าภาพในการจัดการประชุม จก.ขว.ทหาร อาเซียน อย่างไม่เป็นทางการ ครั้งที่ ๑๖ ในปี พ.ศ.๒๕๖๒

        ............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ 

 

 

 

เยี่ยมคำนับ ผบ.ทสส. กองทัพฟิลิปปินส์

 

 

 

พล.ท. ณตฐพล บุญงาม จก.ขว.ทหาร เข้าเยี่ยมคำนับ พล.อ.ท. SALVADOR MELCHOR B MISON JR รอง ผบ.ทสส. กองทัพฟิลิปปินส์ ณ ห้อง OJ2 ANTE กองบัญชาการ กองทัพฟิลิปปินส์ เมื่อ ๙ ก.พ.๖๑ ในโอกาสเดินทางไปราชการ ณ กรุงมะนิลา ฟป. ระหว่าง ๘ - ๑๑ ก.พ.๖๑

        ............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ 

 

 

 

การอบรมเทคนิคการล่ามพูดตาม

 

 

 

พล.ท. ณตฐพล บุญงาม จก.ขว.ทหาร เป็นประธานในพิธีปิดการอบรม เทคนิคการล่ามพูดตาม ( ภาษาอังกฤษ – ภาษาไทย ) สำหรับข้าราชการที่ปฏิบัติหน้าที่ล่ามภาษาอังกฤษ บก.ทท. โดย ศูนย์การแปลและการล่ามเฉลิมพระเกียรติ คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เมื่อวันที่ ๑๒ ม.ค.๖๑ ณ ห้องปฏิบัติการภาษา ขว.ทหาร ชั้น ๓ อาคาร บก.ทท.

        ............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ 

 

 

 

การประชุมทางทหารอาเซียนระดับเจ้าหน้าที่วิเคราะห์ ครั้งที่ ๕

 

 

 

พล.ท. ณฐตพล บุญงาม จก.ขว.ทหาร เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมทางทหารอาเซียนระดับเจ้าหน้าที่วิเคราะห์ ครั้งที่ ๕ ( 5 th ASEAN Military Analyst Intelligence Exchange : AMAAIE ) ณ โรงแรมปทุมวัน ปริ้นเซส กรุงเทพฯ เมื่อ ๒๐ ธ.ค.๖๐

        ............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ 

 

 

 

การประชุมผู้ปฏิบัติหน้าที่ล่ามกองทัพไทย ครั้งที่ ๒ /๖๑

 

 

 

พล.ท. ณตฐพล บุญงาม จก.ขว.ทหาร เป็นประธานในการประชุม ผู้ปฏิบัติหน้าที่ล่ามกองทัพไทย ครั้งที่ ๒ / ๒๕๖๑ โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมจาก บก.ทท. เหล่าทัพ และ สตช. จำนวน ๕๐ นาย ณ ห้องประชุม ๓ ขว.ทหาร ชั้น ๒ อาคาร ๓ บก.ทท. เมื่อ ๓๐ พ.ย. ๖๐

        ............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ 

 

 

 

การประชุมทางทหารอาเซียน ระดับเจ้าหน้าที่วิเคราะห์ ครั้งที่ ๕

 

 

 

พล.ท. ณตฐพล บุญงาม  จก.ขว.ทหาร เป็นประธานในพิธีการประชุมทางทหารอาเซียน
ระดับเจ้าหน้าที่วิเคราะห์ ครั้งที่ ๕ ณ รร.ปทุมวันปริ้นเซส กทม. เมื่อ ๒๐ ธ.ค.๖๐

        ............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................