เกี่ยวกับหน่วย   การพัฒนาหน่วย   บทความ - สาระวิชาการ   แผนผังเวปไซด   ติดต่อเรา
 

 • ประกาศผลการสอบเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ขว.ทหาร ประจำปีงบประมาณ 2562

 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ขว.ทหาร ประจำปีงบประมาณ 2562

 • ประกาศกรมข่าวทหาร เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ จำนวน 3 อัตรา

 
  กระดานสนทนา
  แผนผังเวปไซด์
  คำถามที่พบบ่อย
  Gallery
   
  ใบคำขอทำบัตรผ่านบุคคล (RFID Tracking)
  ใบคำขอทำบัตรผ่านบุคคลประเภทที่ 2
  ใบคำขอทำบัตรผ่านบุคคลประเภทที่ 3
  คำขอทำบัตรผ่านรถจักรยานยนต์
  คำขอทำบัตรผ่านรถยนต์
  แบบ รปภ.1
  บันทึกการ รปภ.บุคคลและยานพาหนะ
  
  หนังสือพิมพ์ฉบับไทย
  หนังสือพิมพ์ฉบับต่างประเทศ
  ความรู้เกี่ยวกับการรักษา
  ความปลอดภัย

 

 

 
eXTReMe Tracker
 
                Search by Google
 

พล.ท. ณตฐพล บุญงาม จก.ขว.ทหาร
กรุณาส่งมอบหน้าที่และการบังคับบัญชาให้กับ
พล.ต. นที วงศ์อิศเรศ รองเจ้ากรมข่าวทหาร
ในโอกาสที่ได้รับพระราชทานโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม
ให้ดำรงตำแหน่งเจ้ากรมข่าวทหารท่านใหม

 
 
 
แผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑
.....................................................................................
.....................................................................................
คู่มือการดำเนินการเกี่ยวกับการขัดกัน
ระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลและประโยชน์ส่วนรวม
(Conflict of interest) ของ ขว.ทหาร

.....................................................................................
รายงานผลติดตามความก้าวหน้าตัวชี้วัดตามคำรับรอง
การปฏิบัติราชการของ ขว.ทหาร ประจำปีงบประมาณ
พ.ศ.๒๕๖๑ รอบ ๙ เดือน (เม.ย. - มิ.ย.๖๑)
.....................................................................................
รายงานผลติดตามความก้าวหน้าตัวชี้วัดตามคำรับรอง
การปฏิบัติราชการของ ขว.ทหาร ประจำปีงบประมาณ
พ.ศ.๒๕๖๑ รอบ ๖ เดือน (ต.ค.๖๐. - มี.ค.๖๑)
.....................................................................................
.....................................................................................
.....................................................................................
.....................................................................................
.....................................................................................
.....................................................................................
 
   
 
กภต.ขว.ทหาร เปิดสอนภาษาอังกฤษในโครงการ
พัฒนาบุตรข้าราชการ บก.ทท
 

14 ก.ค.62 เวลา 1000-1100 กภต.ขว.ทหาร จัดข้าราชการ
จำนวน 2 นาย สอนภาษาอังกฤษในโครงการพัฒนา
บุตรข้าราชการ บก.ทท. ณ อาคารสำนักงาน สสก.ทหาร ทุ่งสีกัน
::คลิกรูป::

.............................................................................................................................................
 
พิธีประดับเครื่องหมายยศให้กับข้าราชการ ขว.ทหาร
 

๑๐ พ.ค.๖๒ พล.ท. ณตฐพล บุญงาม จก.ขว.ทหาร
ประดับเครื่องหมายยศให้กับข้าราชการที่ได้รับการเลื่อนยศสูงขึ้น

::คลิกดูรูป::     
  
                          

.............................................................................................................................................