:: แผนการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ::
ปีงบประมาณ 60-62
ประจำปีงบประมาณ 2562

- แผนการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ฉบับ1
- แผนการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ฉบับ2 ไตรมาส ๒ (ม.ค. - มี.ค.๖๒)

ประจำปีงบประมาณ 2561

แผนการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง

ประจำปีงบประมาณ 2560

รายงานผลการปฏิบัติตามแผนจัดซื้อจัดจ้าง
แผนการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
- [๑๑ ส.ค.๖๐] ประกาศเรื่อง เช่าเครื่องถ่ายเอกสารต่อเนื่อง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ 
- [๑๑ ส.ค.๖๐] ประกาศเรื่อง จ้างเหมาบริการรับข่าวต่างประเทศด้วยระบบข้อมูลข่าวสารทางเปิด
  (Open Source Intelligence : OSINT) ประจำปีงบปรมาณ ๒๕๖๑

- [๑๐ ส.ค.๖๐] ประกาศเรื่อง จ้างเหมาบริการเช่าสัญญาณเครือข่ายระบบการติดต่อสื่อสารเข้ารหัสชั้นความลับ 
  สน.ผชท.ทหาร ไทย/ต่างประเทศ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ 

- [๘ ส.ค.๖๐] ประกาศเรื่อง จ้างเหมาบริการรับข่าวสาร/ข่าวผ่านระบบเว็บไซต์ NEWS Center ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑


|| กลับหน้าแรก ||