คำถามพบบ่อย

ติดขัด สงสัย มองตรงนี้ .....

Most frequent questions and answers

ตอบ : ต้องลงทะเบียนเพื่อเป็นการตรวจสอบข้อมูลบุคคลเบื้องต้น ที่หัวข้อ ลงทะเบียน  
           หรือเข้า ตาม Link : https://j2.rtarf.mi.th/wordpress/register/