รายงานเฉพาะกรณี
อินเดียจะจัดซื้ออากาศยานไร้คนขับรุ่น MQ-9 Reaper จำนวน ๓๐ ลำ