รายงานเฉพาะกรณี
อินโดนีเซียรับมอบเป้าลวง Torpedo จากตุรกี