แผนที่ตั้งหน่วย

ที่ตั้ง

ชั้น 3 อาคาร 1 กองบัญชาการกองทัพไทย
127 กองบัญชาการกองทัพไทย
ซอย แจ้งวัฒนะ 7 ถนน แจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210
โทรศัพท์ 0-2572-1234 ,0-2572-1227