การจัดซื้อจัดจ้าง กรมข่าวทหาร
ปีงบประมาน 2565

แผนการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศกำหนดราคากลาง

ประกาศผู้ชนะจัดซื้อจัดจ้าง

  1. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการรับข่าวสาร/ข่าวด่วนผ่านระบบเว็บไซต์ (News Center) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ วงเงินจำนวน ๑๘๖,๑๘๐.-บาท (ประกาศ ณ วันที่ ๒๘ ก.ย.๖๔)
  2. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ วงเงินจำนวน ๑๐๐,๐๐๐.-บาท (ประกาศ ณ วันที่ ๒๘ ก.ย.๖๔)
  3. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการรับข่าวต่างประเทศด้วยระบบข้อมูลข่าวสารทางเปิด (Open Source Lntelligence OSINT) วงเงินจำนวน ๒๐๙,๔๐๐.-บาท (ประกาศ ณ วันที่ ๒๘ ก.ย.๖๔)
  4. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าวงจรสัญญาณระบบการติดต่อสื่อสารเข้ารหัสชั้นความลับ สำนักงานผู้ช่วยฑูตทหารไทย ประจำต่างประเทศ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ วงเงินจำนวน ๘๔๘,๗๒๔.-บาท (ประกาศ ณ วันที่ ๒๘ ก.ย.๖๔)

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง รายเดือน

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างเป็นไตรมาส

รายการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง